Członkowie honorowi

O Nas » Członkowie honorowi

Członkowie honorowi Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

 

1. STEFAN CHMIEL - (czł. honorowy od 1994) doktor nauk medycznych, ordynator i dyrektor Szpitala Miejskiego w Zduńskiej Woli, załużony społecznik, pierwszy i wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, honorowy prezes Towarzystwa, nie żyje.

2. ZOFIA NIERADKO – (czł. honorowy od 2015) warcianka, ukończyła Państwowe Liceum w Sieradzu, zasłużony działacz kultury i społecznik, długoletni skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, członek PCK, była główna księgowa w Wojewódzkim Domu Kultury w Sieradzu. Nie żyje.

3. HELENA MATAŚKA – (czł. honorowy od 2015) zduńskowolanka, całe życie zawodowe związana z Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Społem”. Pracę w „Społem” rozpoczęła w roku 1952 w Szczecinku woj. koszalińskie. Od roku 1957 pracowała na różnych stanowiskach w zduńskowolskim „Społem”. W swojej pracy zawodowej i społecznej była ukierunkowana na rzecz działań dla kobiet i ich rodzin pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Miejskiego Ligi Kobiet w Zduńskiej Woli. W latach 1965-1976 była przewodniczącą Miejskiego Wydziału Spółdzielczyń. Nieprzerwanie od powstania Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli była jego członkiem (nr leg. 26). Zmarła w wieku 102 lat.

4. MARIAN ZAGNER – (czł. honorowy od 2015) zduńskowolanin, w roku 1952 ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli. Tytuł magistra inżyniera mechaniki uzyskał na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pracował w warszawskim Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Budowy Maszyn i Urządzeń Budowlanych ZREMB jako zastępca dyrektora ds. rozwoju. W 1977 r. był jednym z głównych inicjatorów powołania do życia Warszawskiej Sekcji Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli i jego wiceprzewodniczącym. W ramach pracy społecznej „warszawskich zduńskowolan” działał na rzecz rozwoju gospodarczego Zduńskiej Woli i regionu. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany m. in. nagrodą ministrów: przemysłu maszynowego oraz budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych. Utrzymuje stały kontakt z Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Mieszka na warszawskiej Ochocie.