Członkowie honorowi

O Nas » Członkowie honorowi

Członkowie honorowi Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

 

1. STEFAN CHMIEL - doktor nauk medycznych, ordynator i dyrektor Szpitala Miejskiego w Zduńskiej Woli, załużony społecznik, pierwszy i wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, honorowy członek - prezes od roku 1994, nie żyje.

2. ZOFIA NIERADKO – warcianka, ukończyła Państwowe Liceum w Sieradzu, zasłużony działacz kultury i społecznik, długoletni skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, członek PCK, była główna księgowa w Wojewódzkim Domu Kultury w Sieradzu. Członek honorowy od roku 2015. Nie żyje.

3. HELENA MATAŚKA – zduńskowolanka, całe życie zawodowe związana z Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Społem”. Pracę w „Społem” rozpoczęła w roku 1952 w Szczecinku woj. koszalińskie. Od roku 1957 pracowała na różnych stanowiskach w zduńskowolskim „Społem”. Obecnie mimo sędziwego wieku pełni funkcję przewodniczącej Klubu Seniora przy PSS „Społem” w Zduńskiej Woli. W swojej pracy zawodowej i społecznej była ukierunkowana na rzecz działań dla kobiet i ich rodzin pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Miejskiego Ligi Kobiet w Zduńskiej Woli. W latach 1965-1976 była przewodniczącą Miejskiego Wydziału Spółdzielczyń. Nieprzerywalnie od powstania Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli jest jego członkiem (nr leg. 26). Obecnie najstarszy i honorowy członek (od 2015) stowarzyszenia. Mieszka w Zduńskiej Woli.

4. MARIAN ZAGNER – zduńskowolanin, w roku 1952 ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli. Tytuł magistra inżyniera mechaniki uzyskał na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pracował w warszawskim Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Budowy Maszyn i Urządzeń Budowlanych ZREMB jako zastępca dyrektora ds. rozwoju. W 1977 r. był jednym z głównych inicjatorów powołania do życia Warszawskiej Sekcji Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli i jego wiceprzewodniczącym. W ramach pracy społecznej „warszawskich zduńskowolan” działał na rzecz rozwoju gospodarczego Zduńskiej Woli i regionu. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany m. in. nagrodą ministrów: przemysłu maszynowego oraz budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych. Utrzymuje stały kontakt z obecnym Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, członek honorowy od 2015 r. Mieszka na warszawskiej Ochocie.