Herbarz Szlachty Sieradzkiej XIX wieku Online

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2014 » Herbarz Szlachty Sieradzkiej XIX wieku Online

  • E. H. Nejman, Szlachta Sieradzka XIX wieku. Herbarz
    E. H. Nejman, Szlachta Sieradzka XIX wieku. Herbarz

Szanowni Pańtwo,

przedstawiamy po raz pierwszy na naszej stronie opracowanie: Szlachta Sieradzka XIX wieku. Herbarz autorstwa Elżbiety Haliny Nejman - członkini Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. To unikatowe opracowanie dotyczące genealogi rodów szlacheckich zamieszujących teren ziemi sieradzkiej, liczące prawie tysiąc stronić powstało w wyniku kilkunastu lat badań autorki. Herbarz dostępny na naszej stronie Online został podzielony według alfabetu. Praca uzupełniona jest o: słowniczek staropolski,   inwentarze sporządzane po śmierci poszczególnych osób, opisy i inwentarze majątków oraz testamenty.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem. Więcej o opracowaniu ZOBACZ.

 

Zarząd TPZW składa Pani Elżbiecie Nejman, szczególne podziękowania, że jako pierwsi mogliśmy opublikować tak cenne źródło do genealogi rodzin szlachetnie urodzonych w naszym regionie.