Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli

      Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli ogłasza Konkurs im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli. Jego celem jest zwiększenie  zainteresowania  studentów  problematyką  związaną  z miastem Zduńska Wola; pielęgnowanie tradycji, upowszechnianie wiedzy o mieście, jego przeszłości, pracy i osiągnięciach bieżących; dostarczanie społeczności lokalnej istotnych informacji na temat Zduńskiej Woli; promowanie Zduńskiej Woli. Najlepsza praca zostanie wydana drukiem w formie książki. 
      Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i do nadsyłania opracowań.