Kwesta na rzecz renowacji nagrobków na starym cmentarzu

 • Nagrobek Florentyna Rygockiego przed renowacją (fot. J. Jeziorska)
  Nagrobek Florentyna Rygockiego przed renowacją (fot. J. Jeziorska)
 • Nagrobek Florentyna Rygockiego po renowacji (fot. M. Szargała)
  Nagrobek Florentyna Rygockiego po renowacji (fot. M. Szargała)
 • Nagrobek Pauliny Rauh (fot. J. Jeziorska)
  Nagrobek Pauliny Rauh (fot. J. Jeziorska)
 • Nagrobek K. Maciejewskiego, stan 4.05.2013 (fot. J. Stulczewski)
  Nagrobek K. Maciejewskiego, stan 4.05.2013 (fot. J. Stulczewski)
 • Nagrobek K Maciejewskiego po renowacji (fot. J. Stulczewski)
  Nagrobek K Maciejewskiego po renowacji (fot. J. Stulczewski)

 

 

Nie dotarłeś na stary cmentarz w Zduńskiej Woli w dniach 1-2 listopada, a chciałybyś wesprzeć ideę renowacji nagrobków? 

Masz do tego okazję.

Datki można bowiem wpłacać cały rok na konto Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli: Bank Pekao SA I O. w Zduńskiej Woli, 93 1240 3305 1111 0000 2937 1419, z dopiskiem ,,Zbiórka na rzecz nagrobków na starym cmentarzu Zduńskiej Woli".

 

DZIĘKUJEMY! Za każdy pieniążek wrzucony do puszek!
Dziękujemy wolontariuszom, który poświęcili swój wolny czas. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali.


______

Od roku 2012 Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli przy wsparciu Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola organizauje kwestę na rzecz renowacji nagrobków na starym cmentarzach przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli. Inicjatorami organizacji kwest byli: Jolanta Jeziorska, dziennikarka, była sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli oraz Tomasz Polkowski, dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.


Wyniki kwest:

I (2012) - 2.707,90 zł

II (2013) - 8.820,85 zł

III (2014) - 7.708,15 zł

IV (2015) - 8.452,49 zł

V (2016) - 7.381,60 zł

VI (2017) - 10.967,80 zł

VII (2018) - 13.437,18 zł

VIII (2019) - 15.619,84 zł

IX (2021) - 14.767,00 zł

X (2022) - 17.080,52 zł

XI (2023) - 19.924,62 zł

RAZEM: 126.867.95 zł
Zbiórka posiada numer identyfikacyjny 2014/981/OR nadany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest przedsięwzięciem permanentnym znajdującym się na Portalu Zbiórek Publicznych TUTAJ.  

Dzięki zebranym w 2012 r. pieniędzy udało się odrestaurować nagrobek Pauliny Rauh, która była teściową zasłużonego dla miasta pastora Edwarda Boernera i babką piłsudczyka i ministra poczt i telegrafów, Ignacego Boernera. Renowacja tego pomnika wraz z urządzeniem otoczenia i postawieniem tabliczek informacyjnych kosztowały ponad 2,2 tys. zł. Z pieniędzy zebranych podczas II kwesty w 2013 r. odnowiliśmy pomnik burmistrza miasta Zduńskiej Woli - Florentyna Rygockiego, a z III kwesty w 2014 r. nagrobek Kazimierza Maciejewskiego, ucznia miejcowego gimnazjum i ochotnika wojny polsko-bolszewickiej, który zginął mając lat 21. W ramach IV kwesty odrestaurowano nagrobki i epitafia: Marii Boerner – społeczniczki działającej na rzecz filantropii oraz kobiet i jej męża ks. Edwarda Boernera – pastora parafii ewangelicko-augsburskiego w Zduńskiej Woli, superintendenta diecezji kaliskiej, wielkiego społecznika i rajcy miejskiego; Jana i Jakuba Kraeter – braci morawskich (Jan pod koniec XIX w. stał na czele wspólnoty braci morawskich w Zduńskiej Woli, będąc zwierzchnikiem jej zarządu); Lorenzo Tosia – uczestnika powstania styczniowego 1863; Karola Kranasa – burmistrza Łasku i Zduńskiej Woli; Jana Ostrowskiego – kontrolera skarbowego Zduńskiej Woli; Artamona Dmitrjewicza Kożemjakina – oficera wojsk carskich (jego nagrobek należy do nielicznych zachowanych  pomników prawosławnych na tutejszym cmentarzu); Marii Pauliny Kräter. Ostatni wymieniony nagrobek zasługuje na szczególną uwagę. Pomnik wykonany z białego marmuru – posiada oryginalnie zachowane unikalne litery, wykonane ze stopu cyny i ołowiu. A także wiele innych pomników...