Nie żyje Bohdan Macherzyński, członek TPZW, 14.03.2020

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2020 » Nie żyje Bohdan Macherzyński, członek TPZW, 14.03.2020

Z przykrością przyjęliśmy informację o śmierci Bohdana Macherzyńskiego – członka założyciela i długoletniego działacza Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, nauczyciela zduńskowolskich szkół, harcerza i krajoznawcy. Odszedł mając 78 lat.

Bohdan Macherzyński pracował jako pedagog i wychowawca w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego, Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte. W latach 1979-1982 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 12. Przez lata pełnił wiele funkcji społecznych. Udzielał się w zduńskowolskim PTTK, kierując jego pracami w latach 1981-1985 jako prezes Zarządu Oddziału Miejskiego. Wieloletni instruktor harcerski, w ostatnim czasie pełnił funkcję przewodniczącego Hufcowego Sądu Harcerskiego Komendy Hufca ZHP w Zduńskiej Woli. Działał także w zduńskowolskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie był członkiem Zarządu (1978-1982), a następnie sekretarzem. Od momentu powstania w roku 1975 Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli jego członek. W latach 2014-2017 zaangażowany i chętnie wspomagał przebieg Konkurs Wiedzy o Mieście Zduńska Wola prowadzonego przez TPZW dla uczniów szkół zduńskowolskich.

Za swoją pracę pedagogiczną wyróżniony Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania, a także odznaczony został: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Krzyżem Zasługi dla ZHP, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Złotą Odznaką PTTK, Srebrną Odznaką im. Janka Krasickiego, Odznaką Przyjaciela Dziecka, Medalem Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.  

tekst J. Stulczewski