Odsłonięcie tablicy nagrobnej kl. Adama Jaskowskiego (SChr), 3.09.2022

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2022 » Odsłonięcie tablicy nagrobnej kl. Adama Jaskowskiego (SChr), 3.09.2022

W sobotę, 3 września na starym cmentarzu przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli odbyło się symboliczne odsłonięcie tablicy nagrobnej kl. Adama Felicjana Jaskowskiego, zakonnika z Towarzystwa Chrystusowego, który 3 września 1939 r. został zabity na zduńskowolskim dworcu kolejowym. To ostatnio zidentyfikowana ofiara bombardowania Zduńskiej Woli przez niemieckie lotnictwo.

W zeszłym roku dzięki ustaleniom prezesa Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli Jarosława Stulczewskiego, udało się ustalić, że w bezimiennym grobie oznaczonym N.N. Ksiądz, został pochowany pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego kleryk Adam Felicjan Jaskowski. 25 września 1935 r. wstąpił on do Towarzystwa Chrystusowego, zgromadzenia zakonnego  założonego  8  września  1932  r.  przez  kard. Augusta Hlonda. Jaskowski jako zakonnik znalazł się w domu macierzystym kongregacji w Potulicach koło Bydgoszczy. Na nowicjat został skierowany do Poznania, a w roku 1936 rozpoczął w Seminarium Duchownym  w  Gnieźnie  kurs filozofii.  W  roku  akademickim 1939/1940 miał rozpocząć II kurs teologiczny. Wybuch II wojny światowej zniszczył te zamierzenia. W pierwszych  dniach  września  1939  r.  podczas  ewakuacji  na wschód, kl. Adam Jaskowski przyjechał pociągiem – z innymi uchodźcami z Wielkopolski – na dworzec kolejowy w Zduńskiej Woli. 3 września, w niedzielę ok. godziny 9.25 niemieckie lotnictwo przystąpiło do ataku na Zduńską Wolę. Bombardowanie z przerwami trwało cały dzień, aż do wieczora. W jego wyniku śmierć poniosło ponad 100 osób, jednak udało się odtworzyć personalia zaledwie ok. 80 osób. Wówczas w pociągu zbombardowanym przez niemieckie lotnictwo, zginął alumn Adam Jaskowski. Miał zaledwie 26 lat. Przez mieszkańców Zduńskiej Woli został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym. Wówczas nikt nie znał jego personaliów. Kilka  lat  temu doczesne szczątki kleryka przeniesiono do wspólnego grobowca zduńskowolskich księży przy głównej alei cmentarnej. Odnaleziona rodzina potwierdziła, że w grobie spoczywa członek ich rodziny, jednak  z rożnych względów, aż do dziś, uprzednio metalowa bezimienna tabliczka na krzyżu, a następnie płyta nagrobna, nie został zmieniona, na tą imienną.

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli w 83. rocznicę zbombardowania Zduńskiej Woli przez niemieckie Luftwaffe, na zduńskowolskiej nekropolii, zorganizowano okolicznościowy ceremoniał odsłonięcia tablicy nagrobnej alumna. W wydarzeniu udział wzięły władze samorządowe Zduńskiej Woli, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji, organizacji społecznych oraz rodzina zabitego kleryka. Krótką modlitwę za tragicznie zmarłego duchownego odmówił ks. Krzysztof Kurant, który następnie poświęcił tablicę nagrobną. Rodzina dokonała symbolicznego odsłonięcia pomnika. Bratanek alumna, Wojciech Jaskowski w swoim krótkim przemówieniu, w imieniu rodziny podziękował za lata opieki i szacunku nad miejscem spoczynku ich wuja. Na koniec odbyło się złożenie wiązanek kwiatów i zniczy. Nową tablicę nagrobną wykonała firma kamieniarska Romualda Jaśniewicza.

fot. A. Woźnicki

 

Kl. Adam Jaskowski upamiętniony na cmentarzu w Zduńskiej Woli, 3.09.2022