Święto Konstytucji 3 Maja, 3.05.2023

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2023 » Święto Konstytucji 3 Maja, 3.05.2023

Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli uczestniczyła w uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja w Zduńskiej Woli. Po uroczystym nabożeństwie, przy ul. Łaskiej odbyło się odsłonięci pomnika Konstytucji 3-go Maja, pod którym kwiaty złożyli:

dr Jarosław Stulczewski - prezes Zarządu,
Magdalena Taczała - członek Komisji Rewizyjnej,
Kamil Janiak - członek.