Tablice informacyjne na cmentarzach ewangelickich, 29.10.2022

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2022 » Tablice informacyjne na cmentarzach ewangelickich, 29.10.2022

      Z inicjatywy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zduńskiej Woli i Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli na wiejskich cmentarzach ewangelickich w gminie Zduńska Wola oraz gminie Zapolice tuż przed 1 listopada stanęły tablice informacyjno-edukacyjne. Mają one przypominać przeszłość tych miejsc oraz podkreślić historyczny i zabytkowych charakter nekropolii, a także uchronić je przed dalszą dewastacją. Pomysł oznakowania cmentarzy pojawił się już dawno. Udało się go zrealizować teraz. Tablice informacyjne pojawiły się na cmentarzach ewangelickich w miejscowościach Annopole Stare i Zborowskie w gminie Zduńska Wola oraz Holendrach w gminie Zapolice.  Wszystkie te dziś nieczynne nekropolie, posiadają bogatą przeszłość. Ich powstanie wiąże się z napływem ewangelików na te tereny już w przełomie XVIII i XIX w. Postawione tablice mają spełniać zasadniczą, ale bardzo ważną funkcję – będą informować o tym, że w brew powszechnej opinii, nie są to cmentarze niemieckie lecz ewangelickie, na których ostatnie pochówki miały miejsce jeszcze w latach 50. XX w.

fot. W. Sochacki