W 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, 22.01.2023

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2023 » W 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, 22.01.2023

      Upamiętniliśmy 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego w Zduńska Wola. W sobotę, 22 stycznia 2023 r. uroczystości rozpoczęły się pod tablicą pamiątkową poświęconą uczestnikowi powstania styczniowego ks. pastorowi Edwardowi Boernerowi, na budynku Domu Pomocy Społecznej. Przedstawicie lokalnych samorządów oraz organizacji i stowarzyszeń złożyli kwiaty pod tablicą. Była też salwa honorowa.  Następnie na cmentarzu przy ul. Łaskiej zapalono znicze na mogiłach powstańczych, po czym w kościele ewangelicko-augsburskim odbyło się nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem ks. bp Jana Cieślara, zwierzchnika diecezja warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Na koniec w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola otwarta został okolicznościowa wystawa.

      Organizatorem uroczystości był samorząd powiatu zduńskowolskiego oraz Komitet Organizacyjny 160. Rocznicy Powstania Styczniowego, którego inicjatorem powstania i członkiem jest Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli.

 fot. A. Woźnicki/W. Sochacki