Wykaz wydawnictw

WYKAZ WYDAWNICTW
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI

1975
1. Maria Gołębianka-Żytomirska – malarstwo i poezja, wyd. TPZW.
2. Marcin Krawiec, wyd. ZNP w Zduńskiej Woli i TPZW.
3. IX Doroczna Wystawa Prac Amatorów Plastyków, wyd. Klub Międzyspółdzielniany w Zduńskiej Woli i TPZW.
 
1976
4. Janusz Teodor Dybowski, wyd. TPZW.
5. Zduńska Wola w grafice Sławomira Pokornowskiego, wyd. TPZW.
6. Stanisław Fuks. Zduńska Wola w fotografii, wyd. WDK w Sieradzu i TPZW.
7. Kapela podwórkowa ze Zduńskiej Woli, wyd. WDK w Sieradzu i TPZW.
8. Ekslibrys Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, wyk. Janina Sakowicz, wyd. TPZW.
9. Zduńskowolskie prezentacje, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.


1977
10. Dni Zduńskiej Woli 77”, wyd. TPZW.
11. Dni Zduńskiej Woli 77. Program, wyd. TPZW.
12. Feliks Rajczak. Dedykacje, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.
13. AKF EMDEK Zduńska Wola, wyd. WDK w Sieradzu i TPZW.

1978
14. Recital skrzypcowy Józefa Rezlera, wyd. STM im. C. Bazylika, WDK w Sieradzu i TPZW.
15. Teresa Angerman. Nie okradamy siebie ze złamanej róży, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.
16. Dwie pieśni o Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
17. Klub Amatora Plastyka, wyd. Klub Międzyspółdzielnany i TPZW.

1979
18. Przemysław Staszewski, Zduńskowolskie linoryty, wyd. TPZW.
19. Anna Lenc. Odnaleźć rzeczywistość, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.

1980
20. Kalendarium życia i twórczości Jerzego Szaniawskiego, wyd. MBP im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli i TPZW.
21. Wystawa eksponatów dla Muzeum Historii Miasta, wyd. TPZW
22. Janusz Teodor Dybowski (1909-1977), WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.
23. Stanisław Syrewicz, wyd. TPZW.
24. Władysław Cichy. Pejzaże, wyd. TPZW.
25. XXX Biesiada Sieradzka, wyd. TPZW i WDK w Sieradzu.
26. Marek Kubicki. Pejzaż w malarstwie, wyd. WDK w Sieradzu i TPZW.
27. Cztery piszące zduńskowolanki, wyd. TPZW.
28. Zduńska Wola w malarstwie Kazimierza Kędzi, wyd. TPZW.

1981
29. Dowcipnie o Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
30. Herman Bertold (1885-1961). Malarstwo, wyd. TPZW i WKUM w Zduńskiej Woli.
31. Stefan Tomaszewski. Z obiektywem przez lata, wyd. MDK w Zduńskiej Woli i TPZW.
32. Stanisława Piasecka. Czas niedokonany, wyd. MBP im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli i TPZW.
33. Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli 1961-1981, wyd. MDK w Zduńskiej Woli i TPZW.

1982
34. Obrazy i słowa, wyd. TPZW.
35. Wiersze o Świętym ze Zduńskiej Woli, wyd. OPŚMMK w Zduńskiej Woli i TPZW.
36. Zbigniew Woźniak, wyd. TPZW.
37. Jerzy Knop. Malarstwo i rysunek, wyd. WDK w Sieradzu i TPZW.

1983
38. Stanisław Fuks, Zduńska Wola – miasto zielone dla dróg moich, wyd. TPZW.
39. Stanisław Klinger, Z dawnej Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
40. Muzeum Historii Miasta Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
41. Eugeniusz Iwanicki, wyd. TPZW.
42. Zespoły artystyczne. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Zduńskiej Woli, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.
43. Zbigniew Szpakowski. Parapareza, wyd. MBP im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli i TPZW.
44. Wystawa filatelistyczna, wyd. Koło PZF w Zduńskiej Woli i TPZW.
45. Start Resursa 1913-1983, wyd. SKP w Zduńskiej Woli i TPZW.

1984
46. Jerzy Knop, Zduńskowolskie szkice, wyd. TPZW.
47. Ryszard Poradowski, Zduńska Wola i okolice, wyd. TPZW.
48. Feliks Rajczak, Fraszki fr-wolne, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.
49. Tadeusz Olejnik, Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli 1878-1978. Zarys monograficzny, wyd. TPZW i ZOSP ZW w Sieradzu z siedzibą w Zduńskiej Woli.
50. Andrzej Jędrzejewski. Może kogoś to zaboli że mnie właśnie w Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
51. Dom Opieki Socjalnej pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe w Zduńskiej Woli, wyd. Komitet Budowy Ośrodka i TPZW.
52. Włodzimierz Scisłowski. Zduńskiej Woli łut swawoli, wyd. TPZW.
53. Tadeusz Fangrat. Zduńska Wola fraszkobliwie, wyd. TPZW.

1985
54. Józef Śmiałowski, Ruch oporu w Karsznicach, wyd. Lokomotywownia w Zduńskiej Woli-Karsznicach i TPZW.
55. Bronisław Tomaszewski, Mojemu miastu – Zduńskiej Woli. Malarstwo, wyd. TPZW i DK „Lokator” w Zduńskiej Woli.
56. Wacław Klejmont. Ubezwłasnowolniony piecuch na etacie feniksa, wyd. TPZW.
57. Zduńskowolska piosenka, wyd. TPZW.
58. Jerzy Chrzanowski. Krajami szkła, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.
59. Ekslibrysy. Zbigniew Janeczek, wyd. MDK w Zduńskiej Woli i TPZW.
60. Walentyna Anna Kubik, Chodź za mną, wyd. MDK w Zduńskiej Woli i TPZW.
61. Sławomir Leonard Wysocki. Zduńskowolskie pokpiwanki, wyd. TZPW.
62. Dni Zduńskiej Woli 85, wyd. TPZW.
63. Zduńskowolscy rzeźbiarze, wyd. TPZW.

1986
64. Wacław Pawlak, Miasto przy fabrycznym trakcie, wyd. TPZW.
65. Rafał Orlewski, Zduńskowolanie – swawolnie, wyd. TPZW.
66. Roman Gorzelski. Fraszki znad Pichny, wyd. TPZW.
67. Wystawa filatelistyczna „Nigdy więcej września, wojny ludobójstwa i faszyzmu!”, wyd. TPZW i Koło PZF w Zduńskiej Woli.
68. Suplement do wystawy filatelistycznej„Nigdy więcej września, wojny ludobójstwa i faszyzmu”, wyd. TPZW i DK „Lokator” w Zduńskiej Woli.
69. Pozostały nie tylko wspomnienia, wyd. TPZW i SWGiL im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli.
70. Pejzaż miasta Zduńskiej Woli, wyd. KMPiK w Zduńskiej Woli i TPZW.

1987
71. Anna Lenc-Rabiega, Donikąd, wyd. TPZW. 
72. Zbigniew Szpakowski, Jodła, wyd. TPZW.
73. Michał S. Dalecki, Zduńskowolski brulion literacki, wyd. TPZW i WKUM w Zduńskiej Woli.
74. Tadeusz Zawadowski, Fotoplastikon, wyd. TPZW.
75. „Feliks”. Listy Feliksa Rajczaka do Michała Kuny, wyd. WDK w Sieradzu i TPZW.
76. Anna Andrych. Karjatyda, wyd. TPZW.

1988
77. Fraszki o Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
78. Gałązka topoli. Wiersze o Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
79. Tadeusz Kościan (red.), Filatelistyka w Zduńskiej Woli, wyd. TPZW i Koło PZF w Zduńskiej Woli.
80. Wystawa filatelistyczna. 35 lat Koła Miejskiego PZF w Zduńskiej Woli. Katalog, wyd. TPZW i Koło PZF w Zduńskiej Woli.
81. Topolowe strofy. Z twórczości literackiej członków Klubu Literackiego – „Topola”, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.
82. IX Wojewódzki Zlot Kolekcjonerów. Medale i odznaki miasta Zduńskiej Woli, wyd. TPZW i MHMZW.

1989
83. Klub Amatora Plastyka, wyd. WKiSUW w Sieradzu, WKUM w Zduńskiej Woli, TPZW i Klub Międzyspółdzielniany w Zduńskiej Woli.
84. 10 Zlot Kolekcjonerów i Numizmatyków, wyd. DK „Lokator” w Zduńskiej Woli, Koło PTAiN w Zduńskiej Woli, TPZW i MHMZW.
 
1990
85. XI Wojewódzki Zlot Kolekcjonerów i Numizmatyków, wyd. DK „Lokator” w Zduńskiej Woli, Koło PTAiN w Zduńskiej Woli i TPZW.
 
1992
86. V Fala. Pamięci Feliksa Rajczaka, oprac. red. Inga Iwasiow, Jacek Kazimierski, Tadeusz Zawadowski, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.

 
1993
87. Józef Śmiałowski, Zakład Taboru Polskich Kolei Państwowych w Zduńskiej Woli-Karsznicach (1933-1993), wyd. TPZW.
88. 40-lecie Miejskiego Koła PZF w Zduńskiej Woli, wyd. DK „Lokator” w Zduńskiej Woli i TPZW.
89. II-gi Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajczaka. Pokłosie konkursu, wyd. MDK w Zduńskiej Woli, Klub „Topola” i TPZW.
 
1994
90. Kacper Poczesny, Życie i działalność Ignacego Boernera, wyd. TPZW.
91. I Ogólnopolski Konkurs Poetycki Dedykowany Świętemu Maksymilianowi Kolbe. Pokłosie, UM Zduńska Wola i TPZW.
 
1995
92. Tadeusz Kościan, Kalendarium Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
93. Jerzy Kozłowski, Zduńska Wola jaka była, wyd. Koło PTN w Zduńskiej Woli i TPZW.
94. Jerzy Kozłowski, Miastu potrzebni, wyd. TPZW.
 
1996
95. Tadeusz Kościan (red.), Poczta i filatelistyka w Zduńskiej Woli, wyd. Koło PZF w Zduńskiej Woli, UM w Zduńskiej Woli i TPZW.
96. Janusz Parada, Narodowa Demokracja w Zduńskiej Woli, wyd. TPZW i MHMZW.
97. Jerzy Kozłowski, Bicyklem na Cyge, wyd. Klub Kolekcjonerów PTN, DK „Lokator” w Zduńskiej Woli i TPZW. 
98. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jerzego Szaniawskiego. Pokłosie, wyd. MBP i TPZW. 
99. Józef Śmiałowski, Zakład Taboru Polskich Kolei Państwowych w Zduńskiej Woli (Rok zał. 1933), wyd. TPZW (wyd. II). 

 
1997
100. Jerzy Kozłowski, Chłopcy A hoj!!!, wyd. Komenda Hufca ZHP w Zduńskiej Woli i TPZW.
 
1998
101. Jerzy Kozłowski, Eugeniusz Kaleta, XXV lat Sekcji Strzeleckiej i Modelarskiej Ligi Obrony Kraju, wyd. DK „Lokator” w Zduńskiej Woli, Koło PTN w Zduńskiej Woli, TPZW i MHMZW.

1999
102. Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Ze Smutku, Nadziei i Chleba. Wystawa eksponatów z chleba 1864-1982, wyd. TPZW.
 
2000
103. Józef Śmiałowski, Opis miasta Zduńskiej Woli z 1860 r., wyd. TPZW.
 
2001
104. Bolesław Majdak, 200-lecie parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli i triduum modlitwy o beatyfikację ojca Maksymiliana Marii Kolbego, wyd. TPZW.
 
2002
105. Przemysław Sowa, Komendanci ZWZ-AK w Obwodzie Sieradzkim, wyd. TPZW.
 
2005
106. Marek Urbański, Archeologia powiatu zduńskowolskiego, wyd. TPZW.
 
2007
107. 50 lat Zawodowego Pożarnictwa w Zduńskiej Woli, wyd. KPPSP w Zduńskiej Woli, ZSO, MHMZW i TPZW.
 
2008
108. Helena Kozłowska-Dębicka, Zduńskowolskie wspomnienia, wyd. TPZW.
109. Czesław Mirosław Szczepaniak, Biorą mnie wiersze za ręce biorą…, wyd. TPZW i MHMZW.
 
2014
110. Konrad Banaś, Działalność przesiedleńczo-opiekuńczego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Zduńskiej Woli 1945-1950, wyd. TPZW.
 
2015
111. Jarosław Stulczewski, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli 1975-2015. Zarys monograficzny, wyd. TPZW.
 
2016
112. Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli dla nekropolii rzymskokatolickiej oraz ewangelicko-augsburskiej. V Kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków Zduńska Wola, wyd. TPZW.
 
2017
113. „Moje obrazy” Eugenia Trzcińska, wyd. TPZW.
114. Jarosław Stulczewski, Damian Lewiński, Dzieje zawodowego pożarnictwa w Zduńskiej Woli 1957-2017, wyd. TPZW na zlecenie KPPSP.
115. Jarosław Stulczewski, Stanisław Fuks (1922-1984). Biografia pioniera polskiej archiwistyki filmowej, wyd. TPZW.
 
2018
116. Mariusz Budkiewicz, Kapłani parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
117. Dawid Mazurkiewicz, Miasto Zduńska Wola w Polsce Odrodzonej 1918-1939 - z dziejów samorządu, wyd. TPZW na zlecenie Stowarzyszenia „Pamiętamy”.
118. Społeczeństwo i dzieje ziem powiatu zduńskowolskiego w walce o niepodległość, pod red. Jarosława Stulczewskiego, wyd. TPZW.
 
2019
119. Mariusza Budkiewicza, Dzieje pielgrzymowania zduńskowolan na Jasną Górę. Przewodnik historyczny, wyd. TPZW.
120. Mariusza Budkiewicza, Maksymilian M. Kolbe. Męczennik ze Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
121. Karty pocztowe wydane z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej (10 szt.), wyd. TPZW i Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy”
122. Jarosław Stulczewski, Elżbieta Nejman, Czechy. Dzieje miejscowości, wyd. TPZW.
 
2020
123. Wystawa malarstwa Ryszarda Kowalczyka, wyd. TPZW i MDK w Zduńskiej Woli.
124. Między wiarą a tożsamością. Protestanci na ziemiach Polski centralnej, pod red. Jarosława Stulczewskiego, wyd. TPZW.
125. Ewa Pohl, Remigiusz Neumann, 150 lat baptyzmu w Zduńskiej Woli 1870-2020, wyd. TPZW.
126. Mariusz Budkiewicz, Szlakiem miejsc świętych. Dekanat zduńskowolski w 100-lecie narodzin św. Jana Pawła II, wyd. TPZW.
127. Czechy na fotografii dawniej i dziś, pod red. Jarosława Stulczewskiego, wyd. TPZW.

2021
128. Mariusz Budkiewicz, Maksymilian M. Kolbe. Męczennik ze Zduńskiej Woli, wyd. TPZW (wyd. II).

2022
129. Przemysław Gołembowski, Z radiem przez świat. Zbiór wspomnień podróżnika i krótkofalowca, wyd. TPZW.
130. Jarosław Stulczewski, Ochotnicza Straż Pożarna w Zapolicach 1921-2021. Zarys dziejów, wyd. TPZW. 
131. Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli dla nekropolii rzymskokatolickiej oraz ewangelicko-augsburskiej. X kwesta na rzecz renowacji nagrobków na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.

2023
132. Juliusz Madaliński, Magistrala z perłą w tle. Karsznice na łamach prasy w latach 1930-1939, wyd. TPZW.

 

 

Wykaz skrótów

DK „Lokator” – Dom Kultury „Lokator”, KMPiK – Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, KPPSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, MBP – Miejska Biblioteka Publiczna, MDK – Miejski Dom Kultury, MHMZW – Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, OPŚMMK – Ośrodek Pamięci Św. Maksymiliana M. Kolbego, PTAiN – Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, PTN – Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, PZF – Polski Związek Filatelistów, STM – Sieradzkie Towarzystwo Muzyczne, SWGiL – Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum, TPZW – Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, UM – Urząd Miasta, WDK – Wojewódzki Dom Kultury, WKUM – Wydział Kultury Urzędu Miasta, WKiSUW – Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego, ZOSP ZW – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Wojewódzki, ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego, ZSO – Zduńskowolskie Stowarzyszenie Oświatowe