Władze

O Nas » Władze

WŁADZE

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI

(kadencja 2023-2028) 

 

Z A R Z Ą D

Jarosław Stulczewski 

PREZES ZARZĄDU
dr JAROSŁAW STULCZEWSKI

Wiktor Sochacki

SEKRETARZ
WIKTOR SOCHACKI 

Elżbieta Nejman

SKARBNIK
ELŻBIETA NEJMAN

Martyna Witczak

CZŁONEK ZARZĄDU
MARTYNA WITCZAK

Adam Woźnicki

CZŁONEK ZARZĄDU
ADAM WOŹNICKI

 

K O M I S J A  R E W I Z Y J N A

Tomasz Kotala

PRZEWODNICZĄCY
TOMASZ KOTALA

Magdalena Taczała

CZŁONEK
MAGDALENA TACZAŁA

Mariusz Wasilewicz

CZŁONEK
MARIUSZ WASILEWICZ