195. urodziny miasta Zduńska Wola, 25.10.2020

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2020 » 195. urodziny miasta Zduńska Wola, 25.10.2020

Z okazji 195. rocznicy uzyskania praw miejskich przez Zduńską Wolę prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli Jarosław Stulczewski, prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora i przewodniczący Rady Miasta Jakub Trenkner, oddali hołd założycielowi miasta Stefanowi Złotnickiemu, składając kwiaty przy jego nagrobku na starym cmentarzu przy ul. Łaskiej.

Na mocy uchwały Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z 25 października 1825 r. Zduńska Wola stała się miastem, a podpisany przez Namiestnika Królestwa Polskiego Józefa Zajączka z tej okazji akt erekcyjny ustalił przemysłowy charakter miejscowości. A to wszystko mieszkańcy Zduńskiej Woli zawdzięczają dziedzicowi Stefanowi Złotnickiemu.

Wszystkim Mieszkańcom naszego miasta przekazujemy najlepsze życzenia i pozdrowienia.

fot. A. Woźnicki