60-lecie działalności PTTK w Zduńskiej Woli, 12.11.2016

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2016 » 60-lecie działalności PTTK w Zduńskiej Woli, 12.11.2016

      W sobotę, 12 listopada Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Zduńskiej Woli obchodził jubileusz 60-lecia swojej działalności. 

      PTTK w Zduńskiej Woli powstało w roku 1956 z inicjatywy Kazimierza Michalskiego, Leona Piestrzyńskiego, Marii Grzelak, Marka Sroczyńskiego, Teresy Szwetner – Tosik i Leokadii Staniszewskiej. Jednak pierwsi członkowie zostali zaewidencjonowaniu już w 1954 r. w Fabryce Krosien Bawełnianych w Zduńskiej Woli. W pierwszych latach działalność organizacyjna była bardzo skromna. Początkowo oddział miał swoją niewielką siedzibę przy ul. Łaskiej 37, następnie został zlokalizowany przy Al. Kościuszki 2. Intensywny rozwój rozpoczął się od roku 1963 kiedy powołano Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego. Działacze zduńskowolskiego oddziału wychodzili z wieloma inicjatywami. Najważniejsze z nich to bez wątpienia zorganizowanie zbierania eksponatów do Izby Tkackiej, jako zalążek przyszłego muzeum miejskiego oraz przyczynienie się do powołania Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli w roku 1975. Obecnie PTTK w Zduńskiej Woli liczy ponad 300 członków. Wielu z nich było i jest również członkami Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, m. in. Krystyna Okoń (prezes Zarządu Oddziału PTTK w latach 1992-2004) i Bohdan Macherzyński (prezes Zarządu Oddziału PTTK w latach 1981-1985 i wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PTTK w latach 1985-1989, obecny członek Zarządu Oddziału).

      Delegacja Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli w składzie: prezes Jarosław Stulczewski i członek Adam Woźnicki uczestniczyła w jubileuszowym spotkaniu działaczy zduńskowolskiego PTTK. Przybyłych gości i członków przywitał prezes Oddziału Sławomir Różański. Krótki rys historyczny działalności PTTK przedstawił członek Zarządu Bohdan Macherzyński. Następnie głos zabrali zebrani goście przekazując gratulacje.   

tekst/fot.: J. Stulczewski