Działalność hodowlana i manipulacje genami - odczyt prof. J. Kaczmarka, 11.12.2023

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2023 » Działalność hodowlana i manipulacje genami - odczyt prof. J. Kaczmarka, 11.12.2023

      W Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli 11 grudnia 2023 r. odbył się odczyt prof. dr. hab. Jana Kaczmarka zatytułowany „Działalność hodowlana i manipulacje genami to ewolucja czy antyewolucja”. Spotkanie otworzył Stanisław Czernik, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli, a sylwetkę prelegenta przedstawił dr Jarosław Stulczewski. 
      Jan Kaczmarek to emerytowany profesor i wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Urodził się 30 września 1939 r. w Zduńskiej Woli (właściwie w nieistniejącej wsi Zduny) w rodzinie tkaczy chałupników Władysława i Marty z Predelów. W 1946 r. wraz z matką i rodzeństwem (ojciec zmarł w roku 1943) wyjechał do Prudnika, gdzie zamieszkał w bloku przy ul. Grunwaldzkiej (w tym czasie do Prudnika wyemigrowało kilka zduńskowolskich rodzin). Maturę uzyskał w 1959 r. w Technikum Weterynaryjnym w Nysie. W 1960 r. był jednym z inicjatorów utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Prudnika. Studia wyższe ukończył w 1967 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Bezpośrednio po studiach został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa przez prof. Szymona Breja, przechodząc wszystkie etapy rozwoju naukowego. W 1992 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych z zakresu genetyki hodowli roślin i nasiennictwa. Profesorem zwyczajnym został w 2000 r. W latach 1993–1999 pełnił funkcje prodziekana Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a w okresie 1997–2006 kierował Katedrą Hodowli Roślin i Nasiennictwa Akademii Rolniczej (następnie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu). W latach 1993–1997 sprawował funkcję członka Trybunału Stanu RP. Jego dorobek naukowy obejmuje 190 prac. Do osiągnięć zalicza się badania związane ze zmiennością i zawartością białka ogólnego, alkilorezorcynolami w ziarnie żyta, samoniezgodnością, heterozją i analizą sposobów dziedziczenia cech użytkowych żyta i kukurydzy.  Od 2009 r. jest na emeryturze i mieszka we Wrocławiu. 
      Organizatorem spotkania z prof. Janem Kaczmarkiem był Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli i Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli.

fot. S. Czernik
tekst J. Stulczewski