Gra "Zduńska Wola - miasto nieznane", 23.09.2016

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2016 » Gra "Zduńska Wola - miasto nieznane", 23.09.2016

      W ramach "Dnia Regionalizmu", lub inaczej zawanego "Dnia Regionalisty" - święta stowarzyszeń regionalnych i ich działaczy, ustanowionego na dzień 25 września, podczas V Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury we Wrocławiu w roku 1995, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli wraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli zorganizowało  23 września 2016 r. miejską grę uliczną pt. "Zduńska Wola - miasto nieznane" dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu zduńskowolskiego. Udział w niej wzięli uczniowie z Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach, Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach, Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Złotnickiego w Zduńskiej Woli oraz Publicznego Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli. W ramach gry uczniowie zwiedzili m. in.:

- Dom urodzenia św. Maksymiliana Kolbe w Zduńskiej Woli,

- Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,

- Kościół ewangelicko-augsburski w Zduńskiej Woli,

- Browar Staropolski,

- Cmentarz Kościoła Chrześcijan Baptystów,

- Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz,

- Muzeum Dziejów Zgromadzenia Księży Orionistów w Polsce. 

Trasa rozpoczęła się z siedziby Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, a zakończyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Na zakończenie gry odbyło się spotkanie autorskie z Andrzejem Sznajderem, dziennikarzem, germanistą, pisarzem. Grę rozstrzygnięto w dogrywce, będącej sprawdzianem wiedzy o historii Zduńskiej Woli. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach, drugie gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum nr 5, a trzecie i czwarte miejsce przypadło koleino Szkole Podstawowej i Przedszkolu im. Jana Pawła II w Czechach, Publicznemu Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Złotnickiego w Zduńskiej Woli. Dla wszystkich uczestników przewidziano okolicznościowe pamiątkowe upominki oraz dyplomy.

 

REGULAMIN

MIEJSKIEJ GRY ULICZNEJ

Regulamin III Konkursu Wiedzy o Mieście Zduńska Wola

tekst/ fot.: Miejska Biblioteka Publiczna w Zduńskiej Woli (facebook)