Informacja o konkursie na logo SMM TPZW, 14.04.2019

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2019 » Informacja o konkursie na logo SMM TPZW, 14.04.2019

 

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ NA PROJEKT GRAFICZNY
SEKCJI MIŁOŚNIKÓW MOTORYZACJI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI
- ODBYTEJ W DNIU 09.04.2019 R.

 

Komisja Konkursowa w składzie:

1) Przewodniczący – Zbigniew Woźniak
2) Członek – Wiktor Sochacki
3) Członek – Jarosław Stulczewski 
4) Członek – Adam Woźnicki
5) Członek – Mateusz Kołuda 

 

           Komisja Konkursowa zapoznała się z 6 projektami nadesłanymi przez 4 uczestników Konkursu (załączniki nr 1-4). Zgodnie z przyjętym Regulaminem prace zostały ocenione pod względem spełnienia warunków formalnych uczestnictwa: czytelności, walorów estetycznych, kompozycyjnych, a także nawiązujących do szeroko rozumianej motoryzacji i działalności SMM TPZW.

W wyniku dyskusji Komisja zdecydowała, że żadna z nadesłanych prac nie spełniła oczekiwań Organizatora Konkursu. Zdecydowała jednomyślnie o nie wyłanianiu zwycięzcy i tym samym o przerwaniu Konkursu zgodnie z § 7 pkt 4 oraz § 10 pkt 5 Regulaminu.

  

Członkowie Komisji Konkursowej:

(-) Zbigniew Woźniak
(-) Wiktor Sochacki
(-) Jarosław Stulczewski
(-) Adam Woźnicki
(-) Mateusz Kołuda

 

Organizator Konkursu - Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli rozważa ponownie ogłoszenie Konkursu w innym terminie, o którym poinformuje na swojej stronie internetowej www.tpzw.zdunskawola.pl oraz na swoim fanpage-u na facebook-u.