Kalendarium ważniejszych wydarzeń TPZW w latach 1975-2020

Kalendarium ważniejszych wydarzeń
Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli 
w latach 1975-2020

 

1975  

Na mocy decyzji Naczelnika Miasta Zduńskiej Woli z dnia 14 maja 1975 r. powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli. Pierwszy zarząd tworzyli: prezes - dr nauk medycznych Stefan Chmiel, wiceprezes - profesor nauk weterynaryjnych  Tadeusz  Kobusiewicz, wiceprezes - Jerzy Kozłowski, sekretarz - Jerzy  Skowroński,  skarbnik - Jerzy Kabalski, zastąpiony w październiku 1975 r. przez Zofię Nieradko.

1975   

Z inicjatywy Towarzystwa zorganizowano po raz pierwszy coroczne Dni Zduńskiej Woli.

1976   

Dzięki staraniom Towarzystwa przywrócono Zduńskiej Woli zmieniony w roku 1960 herb Prawdzic-Ostoja.

1977   

Utworzono Sekcję Warszawską Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Przewodniczącym został Jerzy Skowrońki, zastępcą przewodniczącego Marian Zagner.

1978   

Zorganizowano recital skrzypcowy pochodzącego ze Zduńskiej Woli Józefa Rezlera, koncertmistrza Państwowej Orkiestry Symfonicznej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy i wydano druk bibliofilski „Dwie pieśni o Zduńskiej Woli”.

1979   

Wojewoda Sieradzki na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli nadał imię dramatopisarza Jerzego Szaniawskiego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zduńskiej Woli.

1980   

Utworzono po wielu staraniach Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Pierwszym organizatorem placówki z ramienia Towarzystwa została nauczyciel historii mgr Bronisława Chadrysiak.

1980   

Ufundowano i odsłonięto tablicę pisarza Janusza Teodora Dybowskiego na budynku, w którym się urodził przy ul. PKWN 13 (ob. Złotnickiego) w Zduńskiej Woli.

1982   

Miejska Rada Narodowa w Zduńskiej Woli na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli nadała ulicy nazwę prof. dra Tadeusza Kobusiewicza, twórcy Zakładu Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Zduńskiej Woli.

1982   

Miejska Rada Narodowa w Zduńskiej Woli na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli nadała ulicy imię Janusza Teodora Dybowskiego.

1983   

Postanowieniem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej Woli w uznaniu zasług dla rozwoju Zduńskiej Woli, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli zostało wpisane do „Księgi Zasłużonych dla Zduńskiej Woli”.

1984   

Mennica Państwowa wybiła medal pamiątkowy Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli według projektu Edwarda Gorola, znanego medaliera i twórcy wielu polskich odznaczeń.

1984   

Towarzystwo uzyskało I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej regionu – bliżej kraju” z nagrodą pieniężną w wysokości 500 tys. zł.

1985   

Zorganizowano sesję popularnonaukową „Ochrona środowiska naturalnego Zduńskiej Woli”.

1987   

Ufundowano i odsłonięto tablicę poświęconą dramaturgowi Jerzemu Szaniawskiemu na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Łaskiej 12 w Zduńskiej Woli.

1988   

Wydano publikację „Fraszki o Zduńskiej Woli”, będącą pokłosiem organizowanych w latach 1981-1983 przez Towarzystwo ogólnopolskich konkursów na fraszkę.

1988   

Zorganizowano I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Rajczaka, zmarłego przedwcześnie członka Zarządu, a następnie sekretarza Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

1993   

Rada Miejska w Zduńskiej Woli nadała byłej alei Związku Walki Młodych imię Feliksa Rajczaka, zasłużonego działacza Towarzystwa.

1993   

Towarzystwo wgrało konkurs „Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości”, zorganizowany przez Fundację Kultury w Toruniu i uzyskało główną nagrodę w wysokości 500 mln zł. 

1994  

Przeniesienie siedziby Towarzystwa z budynku Miejskiego Domu Kultury do Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 7.

1995   

Rada Miejska w Zduńskiej Woli na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli nadała pasażowi nazwę dra Jakuba Lemberga, lekarza oraz bohaterskiego przywódcy społeczności żydowskiej w zduńskowolskim getcie.

1995   

Zorganizowano I Światowy Zjazd Zduńskowolan i 20-lecie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

1995   

Zainicjowano powstanie „Galerii Niepospolitych Zduńskowolan”. Jej pomysłodawcą był wieloletni wiceprezes Towarzystwa Jerzy Kozłowski, a autorem rysunków Stanisław Klinger. Do galerii wprowadzono dotychczas 66 osób. 

1998   

Na terenie Zduńskiej Woli odbyło się V Ogólnopolskie Forum Regionalistyczne pn. „Młodzież a regionalizm”, którego gospodarzem było Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli.

1999   

W wieku 71 lat zmarł pierwszy i wieloletni prezes Towarzystwa dr n. med. Stefan Chmiel.

2000   

Ukazała się setna pozycja wydawnicza Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, przygotowana do druku przez prof. dra hab. Józefa Śmiałowskiego.

2004   

Towarzystwo na podstawie decyzji Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000187080.

2004   

Uruchomiono przy pomocy uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli pierwszą stronę internetową Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

2005   

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli przystąpiło do Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej

2010   

Zmarł Jerzy Kozłowski, znany zduńskowolski regionalista i wieloletni oraz zasłużony wiceprezes Towarzystwa

2012   

Zainaugurowano organizację corocznej kwesty na rzecz renowacji nagrobków na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli.

2013   

Towarzystwo było współorganizatorem obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w ramach projektu „Przystanek Historia: w hołdzie bohaterom powstania styczniowego 1863-64”.

2014   

Po raz pierwszy zorganizowano Konkursu Widzy o Mieście Zduńska Wola dla uczniów. Trzyetapowy konkurs organizowano do 2017 r.  

2014   

Zainicjowano imprezę plenerową o charakterze edukacyjno-wystawienniczym o nazwie „Miasteczko Złotnickiego”, mającą na celu prezentację ginącego rzemiosła i tradycji przemysłowych Zduńskiej Woli. 

2015   

Współorganizowanie przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli rajdu rowerowego „Na turystycznym szlaku”.

2015   

Odbył się II Światowy Zjazd Zduńskowolan i 40-lecie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. 

2016   

Wyróżniono Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury.

2016   

Towarzystwo zainicjowało i współtworzyło I Sejmiku Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego.

2016   

Przeprowadzono prace poszukiwawcze polskiego samolotu RWD 14 „Czapla”, zestrzelonego we wrześniu 1939 r. w miejscowości Góry Prusinowskie koło Szadku.

2016   

Uhonorowano Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli medalem „Zasłużony dla miasta Zduńskiej Woli”. Odznaczenie odebrano podczas uroczystej sesji Rady Miasta.

2017   

Miała miejsce promocja książki biograficznej Stanisława Fuksa, zasłużonego działacza Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

2018   

Upamiętniono poległych polskich lotników ppor. obs. Tadeusza Sawickiego i kpr. pil. Brunona Ślebiodę w lesie koło wsi Góry Prusinowskie z udziałem wojskowej asysty honorowej oraz władz państwowych. 

2018   

Zawarto porozumienie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych. Umowę podpisał prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli Jarosław Stulczewski i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak.

2018   

Zorganizowano sesję popularnonaukową „Wkład protestantów w budowanie niepodległości na ziemiach Polski centralnej” w kościele ewangelicko-augsburskim w Zduńskiej Woli.

2018   

Zawiązano Sekcję Miłośników Motoryzacji przy Towarzystwie Przyjaciół Zduńskiej Woli. Jej przewodniczącym został Wiktor Sochacki.

2019   

Odsłonięto w centrum Zduńskiej Woli ławeczkę Stasia Klingera, członka Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. 

2019   

Podpisano w Gliwicach porozumienie o współpracy Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gliwickiej.

2019   

Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał Towarzystwu Przyjaciół Zduńskiej Woli nagrodę w dziedzinie kultury.

2020   

Powołano przy Towarzystwie Przyjaciół Zduńskiej Woli Sekcję Badań Historycznych pod kierunkiem Mariusza Wasilewicza.

2020   

Najstarsza członkini Towarzystwa Helena Mataśka ukończyła 100 lat, należąc do organizacji nieprzerwanie od roku 1975.

2020   

Rada Gminy Zduńska Wola na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli nadała rondu we wsi Czechy nazwę posła Piotra Rychlika, nauczyciela i działacza niepodległościowego. Ceremonia nadania nazwy odbyła się w stulecie bitwy warszawskiej.

 oprac. JS