Karsznice - odsłonięcie tablicy i jubileusz przedszkola, 27.10.2023

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2023 » Karsznice - odsłonięcie tablicy i jubileusz przedszkola, 27.10.2023

      Na osiedlu Karsznice zorganizowano w piątek, 27 października 2023 r., uroczystości 90-lecia Publicznego Przedszkola nr 7 „Pod Zielonym Semaforem”. Jubileuszowe spotkanie poprzedziła uroczystość odsłonięcia tablicy dedykowanej pamięci małżeństwa Emilii i Mariana Miłkowskich oraz ich syna Kazimierza, którzy w czasie okupacji niemieckiej mocno byli zaangażowani w działalność lokalnych struktur konspiracyjnych.

      Wstępując do AK Kazimierz przyjął ps. „Kuna”, jego ojciec Marian ps. „Topór”. Ojciec w organizacji nie pełnił żadnej funkcji, z kolei syn mający stały kontakt z członkiem kierownictwa Samodzielnej Placówki Kolejowej AK Edwardem Królem ps. „Pedagog”, wykonywał szereg prac o znaczeniu konspiracyjnym. Emila formalnie do podziemia nie należał, mimo to podczas próby jej aresztowania przez Niemców, 6 lutego 1943 r., rzuciła się z drugiego piętra bloku na którym odsłonięto tablicę, chcąc zapewne chronić swoich najbliższych. Zmarła jeszcze tego samego dnia na skutek obrażeń w sieradzkim szpitalu ze słowami przekleństwa dla całego narodu niemieckiego. Kilka dni wcześniej, 28 stycznia został aresztowany Marian i syn Kazimierz. Obaj trafili na śledztwo do Łodzi, skąd później zostali wysłani do obozu koncentracyjnego. Marian został zamordowany 25 kwietnia 1945 r. w KL Mauthausen, zaledwie na 10 dni przed wyzwoleniem obozu przez armię amerykańską Kazimierz cudem przeżył piekło obozów KL Auschwitz, Gusen i Mauthausen z poważnie nadwyrężonym zdrowiem, gdyż zmarł po wojnie w wieku zaledwie 56 lat. Należy podkreślić, że ze wszystkich konspiratorów na węźle karsznickim, rodzina Miłkowskich za podziemną działalność antyniemiecką poniosła największą cenę.

      Tablicę pamiątkową na bloku przy ul. Kałużewskiego 4 odsłoniła Ewa Miłkowska i Anna Olszewska (synowa i wnuczka Kazimierza Miłkowskiego) oraz Wiktoria Trębacz i Bartłomiej Klin (podopieczni przedszkola karsznickiego), a jej poświęcenia dokonał ks. Andrzej Kroczek, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zduńskiej Woli – Karsznicach. Uczestniczy uroczystości złożyli kwiaty oraz zapalili znicze, a wartę honorową wystawił Posterunek Straż Ochrony Kolei w Zduńskiej Woli.

      Następnie zaproszeni goście przenieśli się do siedziby Publicznego Przedszkola nr 7 „Pod Zielonym Semaforem”. Placówka powstała w październiku 1933 r. i jest to jedno z najstarszych przedszkoli w Zduńskiej Woli. Podczas jubileuszowego spotkania zatytułowanego „przedszkolnych wspomnień czar” podopieczni zaprezentowali swoje umiejętności. Nie zabrakło gratulacji i podziękowań dla pracujących w placówce na co dzień nauczycieli.

      Organizatorami uroczystości byli: Publiczne Przedszkole nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” w Zduńskiej Woli, Społeczny Komitet Obchodów Jubileuszu 90-lecia Osiedla Karsznice i Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli.

tekst J. Stulczewski
fot. A. Olejniczak/J. Madaliński