Konferencja - powstanie styczniowe, 11.02.2023

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2023 » Konferencja - powstanie styczniowe, 11.02.2023

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli i Wieluńskie Towarzystwo Naukowe zapraszają na konferencję popularnonaukową „Powstanie styczniowe w powiatach sieradzkim i wieluńskim – świadectwa walk i działań”, która odbędzie się 11 lutego (sobota) 2023 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji „Ratusz”, pl. Wolności 26, Zduńska Wola.

W programie:

11.00     otwarcie i przywitanie gości

11.10     prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (Uniwersytet Łódzki), Powstańcy z sieradzkiego i wieluńskiego zesłani na Sybir. Losy patriotów polskich ukazane na kilku wybranych przykładach

11.30     dr Michał Górny (Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą), Rewolucjonista, zręczny dowódca, czy blagier? Józef Oxiński i jego partia w świetle źródeł

11.50     ks. mgr Mariusz Budkiewicz (Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli), Udział duchowieństwa rejonu sieradzkiego w powstaniu styczniowym

12.10     ks. dr Kamil Kęsik (Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Opolski), Patriotyczne zaangażowanie duchowieństwa katolickiego powiatu wieluńskiego (1842-1863)

12.30     dyskusja

12.40     przerwa kawowa

13.00     dr Jarosław Stulczewski (Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli), Udział ewangelików w powstaniu styczniowym na ziemi sieradzkiej i wieluńskiej

13.20     mgr Monika Sobczak-Waliś (Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu), Powstanie styczniowe we wspomnieniach Antoniego Szymborskiego

13.40     mgr Anna Piestrzeniewicz (Muzeum Okręgowe w Sieradzu), Muzealia do dziejów powstania styczniowego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sieradzu

14.00     mgr Tomasz Gibki (Muzeum Walewskich w Tubądzinie Oddział Muzeum Okręgowego w Sieradzu),Stanisław Walewski. Wspomnienia zesłańca z lat 1863-1874

14.20     mgr Tomasz Polkowski (Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola), Legenda powstania styczniowego. Powstanie styczniowe na ziemi sieradzkiej w lokalnych periodykach na przykładzie „Na Sieradzkich Szlakach”

14.40     dyskusja

14.50     zamknięcie