Konkurs na logo Sekcji Miłośników Motoryzacji TPZW

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2019 » Konkurs na logo Sekcji Miłośników Motoryzacji TPZW

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli ogłasza konkurs na opracowanie logo nowo powstałej Sekcji Miłośników Motoryzacji TPZW.

Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) Sekcji Miłośników Motoryzacji Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, które m.in. powinno wskazywać na profil instytucji, czyli promocję szeroko pojętej motoryzacji. Logo powinno też występować w połączeniu z nazwą instytucji. Zwycięski projekt będzie przeznaczony w szczególności do celów: promocyjnych, identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych.

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać do 31 marca 2019 r. na adres e-mail: tpzw.zdunskawola@o2.pl lub wysłać, bądź dostarczyć na nośniku danych do siedziby organizatora: Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, ul. Mickiewicza 4, 98-220 Zduńska Wola (Biuro czynne jest w każdy czwartek w godzinach 17:30 – 18:30).

Oceny złożonych projektów dokona komisja konkursowa. Najlepsza praca zostanie nagrodzona. 

Dokładny regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie poniżej. Do wykorzystania logotyp TPZW tutaj