Książka o zduńskowolskich baptystach, 4.05.2020

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2020 » Książka o zduńskowolskich baptystach, 4.05.2020

      Ukazała się kolejna książka Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Tym razem jej autorzy – Ewa Pohl i Remigiusz Neumann – piszą o dziejach zboru baptystów w Zduńskiej Woli. To z okazji 150-lecia obecności tej wspólnoty religijnej w mieście. 

Pod koniec kwietnia Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zduńskiej Woli planował zorganizować jubileusz. Nie udało się z powodu trwającego w kraju stanu zagrożenia epidemicznego. Ten fakt na szczęście nie wpłyną na wydanie publikacji. Jej autorami są Ewa Pohl – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli oraz Remigiusz Neumann – od roku 2019 pastor lokalnej społeczności Kościoła Chrześcijan Baptystów. Książka licząca nieco ponad 100 stron ukazała się dzięki owocnej współpracy Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli z miejscowymi baptystami. Jest ciekawą pozycją, gdyż dotychczas o tej zduńskowolskiej wspólnocie protestanckiej pisano niewiele. Zbór w Zduńskiej Woli z wielu względów posiada ciekawą historię. Przede wszystkim warto wspomnieć pierwszego w kraju i świecie historyka baptyzmu – dra teologii Edwarda Kupscha, ostatniego przedwojennego pastora zduńskowolskiego zboru. Chociaż baptyści praktycznie zniknęli po II wojnie światowej z krajobrazu wielokulturowego Zduńskiej Woli, a kościół przejęło państwo, to jednak po wielu latach, w 1993 r. udało się im wznowić działalność w mieście, a świątynie odzyskać.
      Wszyscy zainteresowani nabyciem książki mogą zgłaszać się do kancelarii Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zduńskiej Woli przy ul. Zielona 1/7 lub biura Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 4. 

tekst J. Stulczewski