Nagroda „Złoty Ekslibris” dla albumu TPZW, 24.05.2021

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2021 » Nagroda „Złoty Ekslibris” dla albumu TPZW, 24.05.2021

Publikacja „Czechy na fotografii dawniej i dziś” otrzymało nagrodę Złoty Ekslibris w kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej za rok 2020, przyznaną przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Album powstał pod redakcją Jarosława Stulczewskiego.

W poniedziałek 24 maja w Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi po raz 29. wręczono nagrody Złoty Ekslibris oraz po raz 13. Superekslibris. Obie są przyznawane przez placówkę za publikacje na temat dziedzictwa Łodzi i województwa łódzkiego. Wśród tegorocznych laureatów Złotego Ekslibrisu jest zduńskowolanin Jarosław Stulczewski, który razem z zespołem redakcyjnym: Urszula Sakiewa i Włodzimierz Ignaczak, opracowali album „Czechy na fotografii dawniej i dziś”. Pozycję wydało pod koniec roku zeszłego Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, a jej inicjatorką była Urszula Sakiewa, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach, w gminie Zduńska Wola.   

Nagroda „Złoty Ekslibrys” jest przyznawana od 1992 r. w czterech kategoriach: Najlepsza Książka o Łodzi, Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej, Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi i Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łodzi. Wśród dotychczasowych laureatów jest wielu znamienitych łódzkich autorów, w tym regionalistów i historyków. Do tego grona dołączyli po raz pierwszy mieszkańcy miasta i gminy Zduńska Wola.

fot. A. Woźnicki