Nowa książka Towarzystwa o protestantach, 24.02.2020

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2020 » Nowa książka Towarzystwa o protestantach, 24.02.2020

      24 lutego 2020 r. odbyła się w Zduńskiej Woli konferencja duchownych Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Gospodarzem spotkania był proboszcz miejscowej parafii ewangelickiej ks. Cezary Jordan. Była to okazja do zaprezentowania najnowszego wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli „Między wiarą a tożsamością. Protestanci na ziemiach Polski centralnej”, która jest wynikiem zorganizowanej w 100-lecie niepodległości w 2018 r. sesji popularnonaukowej przy współpracy z Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zduńskiej Woli i Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. W publikacji znalazło się 8 artykułów podejmujących problematykę społeczności ewangelickiej, a także jej tożsamości oraz wkładu kulturowego. Przeczytamy m.in. o miastotwórczej roli protestantów w łódzkim okręgu przemysłowym w XIX wieku, dawnym szkolnictwie ewangelickim na obszarach wiejskich, dziejach parafii ewangelicko-augsburskich w Wieluniu i Zduńskiej Woli, zduńskowolskich ewangelickich stowarzyszeniach parafialnych i organizacjach religijno-społecznych. Książka licząca ponad 2️00 stron ukazała się pod redakcją Jarosława Stulczewskiego. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli Jarosław Stulczewski krótko omówił zawartość książki, a także podziękował za otwartość, współpracę i wszelką pomoc zduńskowolskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Następnie wszyscy duchowni otrzymali publikację. Obecni byli m.in.: ks. biskup Jan Cieślar – zwierzchnik Diecezji Warszawskiej, ks. dr Marcin Undas – proboszcz parafii w Zgierzu, ks. Michał Makuła – proboszcz parafii w Łodzi, ks. Paweł Szwedo - proboszcz administrator parafii w Węgrowie, ks. Szymon Czembor – proboszcz administrator parafii w Kutnie, diakon Paweł Gumpert – parafia w Łasku, ks. Arkadiusz Raszka – wikariusz diecezjalny, diakon Halina Radacz – parafia w Żyrardowie, ks. dr Grzegorz Giemza – dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej.

Zainteresowanych nabyciem prosimy o kontakt: tpzw.zdunskawola@o2.pl. Cena to jedyne 20 zł.

 
fot. A. Woźnicki