Nowy-stary zarząd TPZW, 18.04.2018

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2018 » Nowy-stary zarząd TPZW, 18.04.2018

Wybrano nowe władze Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. W środę 18 kwietnia w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 4 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TPZW. Odczytano sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Towarzystwa za rok 2017. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. Następnie dokonano wyboru nowego Zarządu na pięcioletnią kadencję.
Prezesem został ponownie Jarosław Stulczewski.
Nowym sekretarzem został Wiktor Sochacki, na co dzień dziennikarz Naszego Radia.
Pozostali członkowie Zarządu pozostali bez zmian. Skarbnikiem została ponownie Elżbieta Nejman, a członkami Adam Woźnicki i Joanna Pawłowska.
Do Komisji Rewizyjnej weszli: Martyna Kałczak, Piotr Płuciennik i Magdalena Taczała, która została wybrana przewodniczącą.