Okręgowe Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych, 28.02-01.03.2016

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2016 » Okręgowe Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych, 28.02-01.03.2016

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli zaprasza  do wzięcia udziału w Obchodach Okręgowych Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniach 28.02-01.03.2016 r.

Przy współpracy z Kołem WiN w Zduńskiej Woli, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zapolicach, Miejską i Gminą Biblioteką Publiczną w Szadku, Urzędem Miasta Sieradza, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, Związkiem Strzeleckim Rzeczpospolitej i Jednostką Strzelecką 4040 im. płk. I. Boernera tegoroczne obchody odbędą się w Wągłczewie, Zapolicach, Prusinowicach, Sieradzu, Szadku i Zduńskiej Woli. 

 

 

W Ą G Ł C Z E W

28.02.2016

godz. 11.00 - Msza św. w intencji żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Kościół św. Klemensa

- wystąpienie dr Ksawerego Jasiaka

- przejazd pod pomnik Żołnierzy Wyklętych w miejscowości Orzeł Biały i złożenie kwiatów

Z A P O L I C E

29.02.2016

godz. 11.00 - prelekcja i otwarta dyskusja dotycząca podziemia niepodległościowego i Żołnierzy Wyklętych

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Główna 14

P R U S I N O W I C E

1.03.2016

godz. 11.50 - prelekcja na temat podziemia niepodległościowego w powojennej Polsce, Gminazjum SSO

S I E R A D Z

1.03.2016

godz. 10.00 - akademia okolicznościowa, sala C budynku Starostwa Powiatowego, pl. Wojewódzki 3

godz. 11.00 - posadzenie dębu pamięci i odsłonięcie tablicy rtm. Witolda Pileckiego, Skwer Miast Partnerskich

godz. 12.00 - nadanie nazwy rondu przy ul. Reymonta imieniem rtm. Witolda Pileckiego

godz. 18.00 - Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, Kościół Garnizonowy Chrystusa Odkupiciela, ul. Kościuszki 19

godz. 19.00 - wykład dr Artura Ossowskiego na temat podziemia niepodległościowego

Teatr Miejski, ul. Dominikańska 19

S Z A D E K

1.03.2016

godz. 14.00 - spotkanie z świadkiem historii - członkiem podziemia antykomunistycznego i więźniem Polski “Ludowej”

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Prusinowska 4

Z D U Ń S K A  W O L A

1.03.2016

godz. 17.00 - otwarcie wystawy “Wyklęci nie wzięli się znikąd. Dariusz Kanus historia rodzinna”

Zduńskowolskie Centrum Integracji “Ratusz”, pl. Wolności 26