Pamięci Stasia Klingera, 24.02.2019

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2019 » Pamięci Stasia Klingera, 24.02.2019

W niedzielne popołudni 24 lutego 2019 r. uroczyście obchodziliśmy urodziny człowieka wielu talentów. Zduńskowolanina, niepospolitego artysty, członka Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli Stanisława Klingera (1932-2015).

Urodziny szczególne, ponieważ połączone z symbolicznym odsłonięciem ławeczki naszego bohatera, wystawą jego prac i koncertem. Punktualnie o godz. 16 w niedzielne popołudnie mieszkańcy Zduńskiej Woli i regionu spotkali się przy ławeczce Stasia Klingera. Podziękowano wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego nietuzinkowego obiektu małej architektury. Przez założenie na głowę Stasia Klingera kwietnego wianka, ławeczkę w niecodzienny sposób odsłonili: Lech Kluska – inicjator ławeczki, z Klubu Turystyki Pieszej „Słoneczni”; Piotr Płuciennik – wnioskodawca ławeczki, przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, Konrad Pokora – Prezydent Miasta Zduńska Wola oraz rodzina Stasia Klingera – wnuczki i wnukowie.

Spotkanie wspomnieniowe w ZCI Ratusz zgromadziło licznie przybyłych zduńskowolan. W sali kameralnej Ratusza otworzono wystawę „Galerię Niepospolitych Zduńskowolan”. Po raz pierwszy w jednym miejscu zgromadzono wszystkie prace autorstwa artysty. Nie zabrakło tortu urodzinowego. Czas podczas wernisażu umiliła zduńskowolska Kapela Podwórkowa Webry. Następnie w sali widowiskowej zorganizowano koncert połączony z wieczorem wspomnień. Artystę wspominali: rodzina – syn Marek i wnuk Mateusz; Genowefa Fiałkowska i Beata Wójcik, była i obecna dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3; Tomasz Polkowski – dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, Halina Hesse z Chóru „Złota Jesień” i kapeli „Szadkowiacy”; Izabela Wrąbel-Perdek – opiekun Szkolnej Izby Regionalnej w Wojsławicach; poetka Roma Alvarado-Łagunionok.

Datę przedsięwzięcia wybrano nieprzypadkowo. 24 lutego przypadła bowiem 87. rocznica urodzin Stasia Klingera. Imprezę zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli i Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli. Partnerem wydarzenia było Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, a patronat honorowy nad całością objął Prezydent Miasta Zduńska Wola.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy nas wspierali przy pracach związanych zarówno przy samej ławeczce jak i wczorajszej uroczystości. DZIĘKUJEMY!!

 

fot. A. Woźnicki

tekst J. Stulczewski