Państwowy Urząd Repatriacyjny w Zduńskiej Woli 1945-1950

Publikacje - opracowania » Państwowy Urząd Repatriacyjny w Zduńskiej Woli 1945-1950

  • K. Banaś, Państwowy Urząd Repatriacyjny w Zduńskiej Woli 1945-1950
    K. Banaś, Państwowy Urząd Repatriacyjny w Zduńskiej Woli 1945-1950

 

 

 

 

 

 

Konrad Banaś, Działalność przesiedleńczo-opiekuńczego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Zduńskiej Woli 1945-1950, Łódź 2014.

 

      Konrad Banaś odkrywa nieco mniej znane karty z historii Zduńskiej Woli. Jego praca przedstawia całość funkcjonowania placówki Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Zduńskiej Woli od powstania w 1945 r. aż do jej likwidacji w 1950 r. Obejmuje takie zagadnienia jak m. in.: proces powstawania i organizacji placówki, finanse, wyżywienie podopiecznych, opieka zdrowotna osadnictwo repatriantów w powiecie sieradzkim czy przesiedlenia ludności z Sieradzkiego na Ziemie Odzyskane.
Autor wprowadza nas w temat ukazując problematykę powojennych transferów ludności do Polski i poza jej granice. Stanowi to ramy, w których osadzone zostały dalsze trzy rozdziały, już ściśle regionalne.
      Mamy do czynienia nie tylko ze zreferowaniem wybranego problemu na podstawie literatury przedmiotu, ale w znacznej mierze samodzielnymi badaniami źródłowymi. Autor wykazał się znajomością literatury przedmiotu i uwarunkowań historycznych, w jakich odbywały się powojenne przesiedlenia. Dowiódł, że potrafi sprawnie wyszukiwać niezbędne książki i artykuły, krytycznie - a miejscami nawet polemicznie- je analizować. Części dotyczące Zduńskiej Woli i Sieradzkiego zostały przygotowane na podstawie kwerendy archiwalnej w dwóch archiwach.

Patronat nad publikacją Konrada Banasia objęło Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli. Zarząd TPZW uznał, że stanowi ona istotny wkład w historiografię Zduńskiej Woli i jest ciekawą pozycją, wartą polecenia.