Powstanie styczniowe w powiatach sieradzkim i wieluńskim - konferencja, 11.02.2023

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2023 » Powstanie styczniowe w powiatach sieradzkim i wieluńskim - konferencja, 11.02.2023

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli wspólnie z Wieluńskim Towarzystwem Naukowym zorganizowało konferencję popularnonaukową np. „Powstanie styczniowe w powiatach sieradzkim i wieluńskim – świadectwa walk i działań”. Wydarzenie odbyło się 11 lutego 2023 r. w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli w ramach 160. rocznicy powstania styczniowego.

Wśród zaproszonych na konferencję gości byli, m.in. Konrad Pokora – prezydent Zduńskiej Woli, Wojciech Rychlik – wicestarosta zduńskowolski, Damian Kunert – dyrektor Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Maria Feliks - dyrektor Muzeum w Praszce, dr Damian Kasprzyk – prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Paweł Perdek – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, Remigiusz Neumann – pastor Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zduńskiej Woli i dyrektor Wydawnictwa Słowo Prawdy. Obecni byli również regionaliści i odtwórcy historyczni z Czastar, Łasku, Sieradza, Szadku, Wielunia, Wieruszowa i Zadzimia.

O walkach powstańczych na terenie dzisiejszych powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego, oraz o bohaterach tych wydarzeń, w swoich wystąpieniach, mówili historycy, regionaliści, muzealnicy i duchowni z Częstochowy, Łodzi, Sieradza, Sochaczewa, Wielunia, Zduńskiej Woli. Byli to: prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak, dr Michał Górny, ks. Mariusz Budkiewicz, ks. dr Kamil Kęsik, dr Jarosław Stulczewski, Anna Piestrzeniewicz, Tomasz Gibki i Tomasz Polkowski. Nie zabrakło także dyskusji między uczestnikami konferencji. Jej zwieńczeniem ma być publikacja o powstaniu styczniowym, która ma się ukazać w tym roku. 

Podczas konferencji wręczono legitymacje 4 nowym członkom Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, a partnerem wydarzenia było Województwo Łódzkie.

tekst J. Stulczewski
fot. A. Woźnicki