Pożegnaliśmy Panią Zofię, 4.06.2016

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2016 » Pożegnaliśmy Panią Zofię, 4.06.2016

     

      W sobotę 4 czerwca pożegnaliśmy Zofię Nieradko, długoletniego skarbnika i członka honorowego Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

 

 

      Msza św. załobna odbyła się w kościele św. Mikołaja w Warcie. Następnie kondukt pogrzebowy przeszedł na miejscowy cmentarz parafilany.  W ostatnim pożegnaniu Zofii Nieradko na warcki cmentarz uczestniczyli: rodzina i bliscy, działacze kultury, społecznicy, regionaliści, mieszkańcy Zduńskiej Woli i Sieradza oraz licznie zgromadzeni byli i obecni członkowie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. W imieniu TPZW panią Zofię pożegnał prezes Jarosław Stulczewski oraz członek Anna Tomaszewska, stwierdzając, że ziemia sieradzka straciła pierwszą damę kultury, jaką była pani Zofia.

tekst J. Stulczewski

fot. T. Misiak