Premiera „Rocznika Zduńskowolskiego”, 21.12.2023

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2023 » Premiera „Rocznika Zduńskowolskiego”, 21.12.2023

Zaprezentowano tom I. „Rocznika Zduńskowolskiego”. Spotkanie promocyjne odbyło 21 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli. Wydawcą pierwszego czasopisma o charakterze naukowym w mieście jest Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli. Premierę publikacji połączono z rozstrzygnięciem pierwszej edycji Konkursu im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli.

„Rocznik Zduńskowolski” powstał pod redakcją dra Jarosława Stulczewskiego, a w skład czteroosobowej redakcji wchodzą jeszcze Elżbieta Nejman, Remigiusz Neumann i Martyna Witczak. Czasopismo poświęcone zostało Zduńskiej Woli, choć znajdziemy w nim także zagadnienia traktujące o najbliższym regionie. Zostało podzielone na następujące działy: artykuły, artykuły przeglądowe i notatki, zduńskowolskie biografie, recenzje i omówienia, sprawozdania. Pierwszy tom został zdominowany tematyką powstania styczniowego. Ma to związek z przypadającą w tym roku 160. rocznicą wybuchu tego zrywu niepodległościowego.

Podczas promocji została podsumowana i rozstrzygnięta pierwsza edycja Konkursu im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli. Za najlepszą została uznana praca magisterska „Juden in Zduńska Wola - ihr Leben und ihre Vernichtung im Spiegel von Interviews, Dokumenten und Erinnerungen. Żydzi w Zduńskiej Woli - ich życie i zagłada w wywiadach, dokumentach i wspomnieniach” autorstwa Anny Makowskiej, napisana w języku niemieckim na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Z kolei wyróżnienie trafiło do Edyty Krawczyk za pracę licencjacką przygotowaną na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego pn. "Murale w przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta Zduńska Wola".

Docelowo „Rocznik Zduńskowolski” będzie dostępny w Internecie. Tymczasem osoby zainteresowane nabyciem czasopisma mogą to uczynić w każdy czwartek, w godz. 17.30-18.30, podczas dyżuru biura Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 4. Periodyk także można kupić w księgarni przy ul. Dąbrowskiego 1 w Zduńskiej Woli.

Poniżej spis zawartości pierwszego tomu „Rocznik Zduńskowolski”.

fot. A. Woźnicki