Renowacja nagrobka Edwarda Ejchblata, 30.11.2021

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2021 » Renowacja nagrobka Edwarda Ejchblata, 30.11.2021

      Na starym zduńskowolskim cmentarzu przez cały listopad 2021 r. trwały prace nad remontem nagrobka rodziny Edwarda Ejchblata (1891-1978), weterana wojny polsko-bolszewickiej, wiceburmistrza i burmistrza Zduńskiej Woli oraz wicestarosty sieradzkiego w II RP. Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli dzięki podpisanej pod koniec października umowy z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej mogło zlecić wykonanie nowego grobowca. Wcześniej mogiła na wniosek organizacji została wpisana do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski prowadzonej przez IPN. Wykonawcą nowego pomnika wzorowanego na poprzednim była firma kamieniarska Romualda Jaśniewicz ze Zduńskiej Woli. Działania Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli wsparł także Zarząd Ochotniczej Straży Pożarna w Zduńskiej Woli.
      Na wiosnę roku następnego planowana jest uroczystość, która przybliży nieco  Ejchblatów i ich zasługi na rzecz Zduńska Wola. 
      Renowacja nagrobka kosztowała 32.595 zł i w całości zostały pokryta ze środków IPN.