Rocznik Zduńskowolski

Miło nam poinformować, że działa już strona internetowa
» Rocznika Zduńskowolskiego «

Jest on interdyscyplinarnym periodykiem i wydawnictwem ciągłym Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, poświęconym problematyce związanej z miastem Zduńska Wola, jak i otaczającym regionem. Szczególnie dziejom miasta i gminy Zduńska Wola.

Zapraszamy do zaglądania na stronę naszego czasopisma. Cały I tom dostępny jest już on-line.

Przypominamy, że na teksty do II tomu czekamy do końca sierpnia.

Czasopismo dostępne pod adresem: 

https://rocznik.tpzw.pl