Rondo we wsi Czechy z imieniem posła Piotra Rychlika, 15.08.2020

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2020 » Rondo we wsi Czechy z imieniem posła Piotra Rychlika, 15.08.2020

Z okazji 100. rocznicy bitwy warszawskiej, 15 sierpnia rondo zlokalizowane we wsi Czechy na trasie Zduńska Wola-Sieradz, uroczyście otrzymało swoją nazwę. Na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, Rada Gminy Zduńska Wola nadała rondu nazwę posła Piotra Rychlika (1896-1988).

      Piotr Rychlik – to urodzony we wsi Czechy działacz niepodległościowy, członek POW, nauczyciel i ludowiec zasiadający w latach 1928-1930 w ławie sejmowej. Do Sejmu RP dostał się właśnie dzięki głosom mieszkańców Sieradzkiego. W czasie II wojny światowej był delegatem rządu londyńskiego na województwo łódzkie. Działał w konspiracji pod ps. „Wysocki”, „Piotr”. W 1945 r. aresztowany za działalność podziemną przez NKWD w Łodzi. Następnie wyjechał do Wrocławia, gdzie zamieszkał na stałe i poświęcił się pracy pedagogicznej na rzecz dzieci głuchych i upośledzonych. Pochowany został na starym cmentarzu w Sieradzu, nie doczekując wolnej Polski. Za sprawą ronda, od dziś pamięć o nim będzie żyła wiecznie.

Rondo, po uprzednich konsultacjach społecznych otrzymało nazwę na podstawie uchwała Nr XXII/166/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 25 czerwca 2020 r.