Sekcja Badań Historycznych TPZW

Sekcje » Sekcja Badań Historycznych TPZW

Uchwałą Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli z dnia 8 maja 2020 r. powołana została Sekcji Badań Historycznych (SBH). Z pomysłem tego przedsięwzięcia już na początku marca 2020 r. zgłosiła się grupa osób chcących działać na polu historyczno-eksploracyjnym. 16 maja 2020 r. w siedzibie TPZW odbyła się skromna inauguracja nowo powstałej Sekcji Badań Historycznych przy Towarzystwie Przyjaciół Zduńskiej Woli.
Celem SBH będzie m.in. opieka nad zabytkami, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury, poszukiwanie i pozyskiwanie zabytków, wspieranie działalności statutowej muzeów, eksploracja zabytków i innych obiektów o charakterze historycznym, prowadzenie badań naukowych i archeologicznych, sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa, obiektami pamięci narodowej, pomnikami, cmentarzami i mogiłami wojennymi. Na przewodniczącego SBH powołano Mariusza Wasilewicza. 

Pracami SBH obecnie kierują:
- przewodniczący - Mariusz Wasilewicz
- sekretarz - Adam Niezgodzki

Z A P R  A S Z A M Y !! wszystkich pasjonatów do wstępowania w szeregi sekcji.

Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy tel.  6 6 1  8 2 0  5 4 5  (przewodniczący) i e-mail: sbh.tpzw@wp.pl lub tpzw.zdunskawola@o2.pl