Sesja popularno-naukowa o protestantach, 15-16.09.2018

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2018 » Sesja popularno-naukowa o protestantach, 15-16.09.2018

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zduńskiej Woli 
zaprasza serdecznie wszystkich na 
sesję popularno-naukową 
„Wkład protestantów w budowanie niepodległości na ziemiach Polski centralnej” 
organizowaną w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla wszystkich” 
w dniach 15-16 września 2018 r.

Program

Sobota 15.09.2018

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Zduńskiej Woli, Al. Kościuszki 5

godz. 9.00 – 10.00 – rejestracja uczestników

godz. 10.00 – uroczyste otwarcie sesji i słowo wstępne do uczestników i zebranych gości – ks. Cezary Jordan (proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zduńskiej Woli)

 

BLOK I – MIĘDZY WIARĄ A HISTORIĄ 

(moderuje ks. Cezary Jordan)

 

godz. 10.20Reformacje polskie – dr Jerzy Sojka (Katedra Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie)

godz. 10.45Struktura Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II Rzeczypospolitej Polskiej i obecnie – ks. bp Jan Cieślar (Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) 

godz. 11.10 – dyskusja 

11.40 – 13.10 – przerwa obiadowa

 

BLOK II – PROTESTANCI I ICH WKŁAD W BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ 

(moderuje ks. Cezary Jordan)

 

godz. 13.10Miastotwórcza rola protestantów w łódzkim okręgu przemysłowym w XIX wieku – dr hab. Krzysztof Paweł Woźniak, prof. UŁ – (Katedra Historii Polski XIX wieku Uniwersytetu Łódzkiego)

godz. 13.35 – Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wieluniu. Dwa wieki w służbie Panu – dr Zdzisław Włodarczyk (Prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego) 

godz. 14.05 – 14.20 – przerwa kawowa 

godz. 14.20Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zduńskiej Woli i jej wybitni synowie – Jarosław Stulczewski (Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli)

godz. 14.45Stowarzyszenia protestanckie w Zduńskiej Woli w okresie międzywojennym –Tomasz Polkowski (Dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola)

godz. 15.10 – dyskusja i podsumowanie 

 

Niedziela 16.09.2018

godz. 9.30 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej ks. Edwarda Boernera (1833-1910), front Domu Pomocy Społecznej, Pasaż F. Rajczaka 

godz. 11.00 – Uroczyste Nabożeństwo, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Al. Kościuszki 5

godz. 12.00 – występ Chóru Kameralnego Incanto z Pabianic pod dyrekcją Magdaleny Hudzieczek-Cieślar

 

Wydarzenia towarzyszące:

15-16.09. – wystawa „Ignacy Boerner – specjalista od spraw niemożliwych, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Zduńskiej Woli, Al. Kościuszki 5

16.09. – wystawa Podwórkowe Muzeum – STWORZONY, BY POMAGAĆ – odsłonięcie tablicy pamiątkowej ks. Edwarda Boernera (1833-1910), front Domu Pomocy Społecznej, Pasaż F. Rajczaka