Sto lat Heleny Mataśki - członkini TPZW, 24.06.2020

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2020 » Sto lat Heleny Mataśki - członkini TPZW, 24.06.2020

100 lat ukończyła najstarsza członkini Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli Helena Mataśka. Życzenia, w imieniu wszystkich mieszkańców, złożyła delegacja Towarzystwa oraz prezydent Zduńskiej Woli i dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi.


Helena Mataśka
przyszła na świat 24 czerwca 1920 r. w Zduńskiej Woli jako najmłodsza córka w rodzinie tkaczy Antoniego i Katarzyny Chrzanów. W latach 1940-1944 przebywała w Warszawie, gdzie została zaangażowana przez swoją siostrę Janinę do konspiracji ZWZ-AK pod ps. „Grażyna”. Dwa tygodnie przed wybuchem powstania warszawskiego wróciła do Zduńskiej Woli (starsze siostry – Janina „Janeczka” i Antonina „Tola” brały udział w walkach o stolicę). 10 czerwca 1946 r. wyszła za mąż za rolnika z Tymienic Kazimierza Mataśkę i wyjechała za pracą do Szczecinka (woj. zachodniopomorskie). W roku 1952 rozpoczęła pracę w tamtejszej Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”. Całe swoje zawodowe życie była związana z „Społem”. W 1957 r. wróciła na stałe do Zduńskiej Woli, gdzie przez wiele lat pełniła funkcję kierownika Działu Społeczno-Samorządowego PSS „Społem”, będąc jednocześnie niestrudzoną działaczką i orędowniczką ruchu spółdzielczego. Na emeryturę przeszła w 1980 r., jednak dalej pracowała. Społecznie angażowała się również w sprawy Zduńskiej Woli. Aktywnie działała w Lidze Kobiet Polskich. Od założenia w roku 1975 Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli jest jego członkiem. W 2015 r. nadano jej godność członka honorowego. Należy również do Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Za swoją pracę społeczną i zawodową została uhonorowana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Urodziła dwoje dzieci, doczekała się pięciorga wnuków i ośmiorga prawnuków.

Najlepsze życzenia jubilatce złożył osobiście prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora i dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi Krzysztof Jędrzejewski. Delegacja Towarzystwa w składzie prezes – Jarosław Stulczewski, członek Zarządu – Joanna Pawłowska, członek Komisji Rewizyjnej – Martyna Witczak, wręczyła jubilatce okazjonalny dyplom. Pani Helena jest najstarszym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

Życzmy Jej kolejnych 100 lat!

tekst: J. Stulczewski
fot. T. Suchański