Święto Wojska Polskiego, 15.08.2020

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2020 » Święto Wojska Polskiego, 15.08.2020

      Z okazji Święta Wojska Polskiego i 100. rocznicy bitwy warszawskiej, delegacja Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, 15 sierpnia 2020 r. brała udział w uroczystościach zorganizowanych w Sieradzu, gdzie obok budynku Starostwa Powiatowego odsłonięto uroczyście pomnik bitwy roku 1920. Kwiaty w imieniu organizacji złożyli:
Jarosław Stulczewski – prezes Zarządu,
Adam Woźnicki – członek Zarządu,
Jan Świątnicki – członek. 

fot. A. Musiał