TPZW na IV Sympozjum Regionalistów w Praszce, 24.11.2018

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2018 » TPZW na IV Sympozjum Regionalistów w Praszce, 24.11.2018

  • dr Damian Kasprzyk
    dr Damian Kasprzyk
  • prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak
    prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak
  • dr Zdzisław Włodarczyk
    dr Zdzisław Włodarczyk

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli uczestniczyło w IV Sympozjum Regionalistów w Praszce. Wśród prelegentów nie zabrakło pracowników naukowych i administracji publicznej, archiwistów, muzealników, duchownych oraz działaczy towarzystw regionalnych i naukowych.

Sobotnie obrady 24 listopada 2018 r. zgromadziły w miejscowym muzeum gości z kilku województw (łódzkiego, śląskiego i opolskiego). Na zaproszenie organizatorów Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego i Muzeum w Praszce referat zatytułowany „Współczesna działalność Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli – wyzwania i problemy na wybranych przykładach” wygłosił prezes Towarzystwa Jarosław Stulczewski, który do Praszki udał się wraz z członkiem Zarządu Adamem Woźnickim. Referat wywołał ogromne zainteresowanie słuchaczy, ale także niemałym zaskoczeniem dla uczestników była forma i styl aktywnej działalności na polu kulturalno-społecznym miasta Zduńska Wola, czego dowodem były liczne gratulacje m. in. ze stron miejscowych samorządowców i działaczy społecznych.

Wśród prelegentów byli m. in.: prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki), dr Damian Kasprzyk (Uniwersytet Łódzki), Danuta Skrzypczyk (Archiwum Państwowe w Katowicach), prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (Uniwersytet Łódzki), Agnieszka Kotynia (Gmina Lipie), dr Joanna Filipczyk (Muzeum Śląska Opolskiego).

Składamy serdeczne podziękowania za zaproszenie i gościnę organizatorom przedsięwzięcia dr. Zdzisławowi Włodarczykowi – prezesowi Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego i dr. Zbigniewowi Szczerbikowi – dyrektorowi Muzeum w Praszce.

 

tekst: J. Stulczewski

fot.: A. Woźnicki