TPZW podpisało porozumienie z NDAP, 27.06.2018

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2018 » TPZW podpisało porozumienie z NDAP, 27.06.2018

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli podpisało promienie o współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych. Jest to pierwsze stowarzyszenie z województwa łódzkiego, a także pierwsze towarzystwo regionalne w Polsce które nawiązało taki rodzaj porozumienia.

27 czerwca w Warszawie nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych dr. Wojciechem Woźniakiem a prezesem Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli Jarosławem Stulczewskim.Umowa ta otwiera kooperację z jednostką posiadającą narodowy, niepaństwowy zasób archiwalny jaką jest Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli i ma na celu zapewnienie mu lepszej ochrony, stosowania dobrych praktyk w postępowaniu z archiwaliami oraz ich popularyzację.

Dzięki podpisanemu porozumieniu materiały archiwalne gromadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli otoczone będą opieką w zakresie ewidencjonowania, opracowania, zabezpieczenia oraz należytego zarządzania dokumentacją. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zadeklarowała również wsparcie przy organizowaniu przedsięwzięć naukowych i wydawniczych Towarzystwa.

Dotychczas w Polsce taki rodzaj porozumienia podpisało zaledwie kilka jednostek zaliczanych do niepaństwowego zasobu archiwalnego, m. in.: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, warszawska Fundacja Ośrodka KARTA, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP.

Podczas spotkania prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli przybliżył Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych specyfikę oraz dzieje Zduńskiej Woli, wybitne osoby pochodzące stąd, a także wręczył publikacje wydane nakładem stowarzyszenia oraz materiały promujące miasto.

fot. D. Borowiak (NDAP)