TPZW uczestnikiem II Zjazdu Regionalistów, 16-19.06.2016

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2016 » TPZW uczestnikiem II Zjazdu Regionalistów, 16-19.06.2016

Towarzystw Przyjaciół Zduńskiej Woli w dniach 16-19 czerwca 2016 r. uczestniczyło w II Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Polskich nad Odrą. Stowarzyszenie reprezentował jego prezes, Jarosław Stulczewski. Uczestnikami czterodniowego Zjazdu byli liderzy towarzystw regionalnych z terenu całego kraju, ludzie kultury, nauki i przedstawiciele samorządów terytorialnych. Tematem zjazdu była  Kresowość jako składnik tożsamości Dolnoślązaków.

Podczas zjazdu w pierwszy dzień miało miejsce  posiedzenie Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Obrady odbyły się w siedzibie NOT we Wrocławiu podczas III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich. Drugiego dnia Zjazdu w Krzeszowie nastąpiło  oficjalne otwarcie II Ogólnopolskiego Zjazdu Regionalistów Polskich nad Odrą przez dr Tadeusza Samborskiego, przewodniczącego Rady Krajowej RSR. Zaproszeni prelegenci wygłosili swoje referaty. Następnie na Zamku Książ w sali konferencyjnej Jana Henryka regionaliści z całej Polski słuchali kolejnych wykładów, a wieczorem uczestniczyli w koncercie okolicznościowym w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 

Podczas trzeciego dnia Zjazdu regionaliści zwiedzali Świdnicę, Dzierżoniów i Jawor, a ponadto mieli możliwość spotkania się z miejscowymi władzami samorządowymi. Wieczorem uczestniczyli w spektaklu „Ballada o Wołyniu” w Teatrze Miejskim w Jaworze.

Ostatniego dnia Zjazdu regionaliści z całej Polski uczestniczyli w uroczystej  mszy św. w kościele pw. Jana Chrzciciela w Legnicy, a  na Zamku  Piastowskim w Legnicy zapoznali się z  prelekcjami na temat ruchu regionalistycznego na Dolnym Śląsku. Tego dnia również podsumowano  II Ogólnopolski  Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą.

W czterodniowym II Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Polskich nad Odrą udział wzięło około 60 osób z terenu całego kraju i Dolnego Śląska.   

tekst J. Stulczewski

fot.: J. Dąbrowski/J. Stulczewski