TPZW wyróżnione przez Ministra Kultury, 15.02.2016

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2016 » TPZW wyróżnione przez Ministra Kultury, 15.02.2016

 

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli zostało nagrodzone dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury.

Wręczenie dyplomu miało miejsce w poniedziałek, 15 lutego 2015 r. w siedzibie Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie podczas posiedzenia Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. Dyplom w imieniu ministra prof. Piotra Glińskiego wręczył dr Tadeusz Samborski, przewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP i członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wyróżnienie w imieniu stowarzyszenia odebrał prezes Jarosław Stulczewski. Okazją do uhonorowania zduńskowolskiego stowarzyszenia był  zeszłoroczny jubileuszu 40-lecia działalności na rzecz miasta i mieszkańców Zduńskiej Woli. Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli działa nieprzerywalnie od roku 1975 i jeststowarzyszeniem o profilu działalności non-profit. Zrzesza osoby zainteresowane działalnością na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego miasta Zduńska Wola. Głównym celem organizacji jest krzewienie miłości do Zduńskiej Woli, pielęgnowanie tradycji, upowszechnianie wiedzy o mieście, jego przeszłości, pracy i osiągnięciach bieżących. Organizacja ma na swoim koncie wiele osiągnięć kulturalno-społecznych i edytorskich. Obecnie liczy 65 członków.

 fot. Z. Listowski