Uroczystości pogrzebowe ks. Cezarego Jordana, członka TPZW, 27.02.2021

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2021 » Uroczystości pogrzebowe ks. Cezarego Jordana, członka TPZW, 27.02.2021

      W sobotę 27 lutego odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Cezarego Jordana, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Zduńskiej Woli. Nabożeństwo żałobne zostało odprawione w miejscowym kościele ewangelicko-augsburskim przy udziale blisko 30 pastorów ewangelickich z całej Polski, a także duchownych innych wyznań. W pogrzebie wzięli udział m.in. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, bp Marek Izdebski, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, a także bp diecezji warszawskiej ks. Jan Ceślar, bp diecezji katowickiej ks. dr Marian Niemiec, bp diecezji wrocławskiej ks. Waldemar Pytel. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec, a zamarłego proboszcza luterańskiego żegnali m.in. bp Jan Ceślar, pastor Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zduńskiej Woli Remigiusz Neumann, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. WNMP w Zduńskiej Woli ks. prał. dr Dariusz Kaliński oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli Jarosław Stulczewski, który przekazał na ręce żony zmarłego pastora medal Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, przyznany przez Zarząd organizacji w dowód szczególnego zaangażowania w życie społeczno-kulturalne Zduńskiej Woli. Po nabożeństwie nastąpiła eksporta zwłok ks. Cezarego Jordana na stary cmentarz przy ul. Łaskiej, gdzie został pochowany.

teks. J. Stulczewski
fot. A. Woźnicki/A. Olejniczak