V Kwesta na renowację zabytkowych nagrobków, 1-2.11.2016

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2016 » V Kwesta na renowację zabytkowych nagrobków, 1-2.11.2016

       Piąta kwesta rozpoczęła się 1 listopada od zbiórki do puszek na części ewangelickiej. Mimo złej pogody, 2 listopada wolontariusze kwestowali na części rzymskokatolickiej cmentarza przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli. Zbiórka odbywała się w godz. 10-16. Wolontariusze pełnili godzinne dyżury po dwie osoby przy puszce. Stowarzyszenie ponadto wydało pamiątkowy folder informujący o odnowionych pomnikach. Podczas czterech dotychczasowych kwest zebrano ponad 27 tys. zł. W ramach ostatniej kwesty odrestaurowano siedem pomników i tablic nagrobnych: ks. pastora Edwarda i Marii Boerner, braci morawskich Johana i Jakuba Kraeter oraz Marii Pauliny Kräter, kontrolera skarbowego Jana Ostrowskiego, burmistrza Karola Kranasa, oficera armii carskiej Artamona Kożemjakina i rodziny powstańca styczniowego 1863 – Lorenza Tosia.

     W wyniku V kwesty uzyskano sumę: 7381,60 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy). Dziękujemy raz jeszcze wszystkim, którzy wrzucali pieniądze do naszych kwestarskich puszek!!

      Osoby, które nie dotarły na cmentarz, a chciałyby wesprzeć ideę renowacji nagrobków, będą miały do tego w dalszym ciągu okazję. Pieniądze można wpłacać na subkonto Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli: Bank Pekao SA, I O. w Zduńskiej Woli 70 1240 3305 1111 0010 5525 9935, z dopiskiem: na ratowanie nagrobków.

 

tekst J. Stulczewski

fot. J. Pawłowska/M. Kubiak