Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPZW, 9.06.2016

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2016 » Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPZW, 9.06.2016

Działając na podstawie § 13 pkt 1 Statutu zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli w dniu 9 czerwca 2016 r.  o  godz.  18.00 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiej Woli.
         W przypadku, gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników Walne Zebranie nie doszło do skutku, ustala się drugi termin zebrania w dniu 9 czerwca 2016 r. o godz. 18.15 w tym samym miejscu. 

 Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

3. Sprawozdanie Zarządu TPZW z działalności za rok 2015

4. Sprawozdanie finansowe TPZW za rok 2015

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6. Udzielenie Zarządowi absolutorium

7. Podjęcie uchwały o zmianie siedziby TPZW

8. Organizacja „III Miasteczka Złotnickiego”

9. Organizacja „V Kwesty na renowację starych nagrobków”

10. Projekt „Ławeczka Stasia Klingera”

11. Informacja o pozostałej działalności TPZW w roku 2016

12. Wolne wnioski

13. Zakończenie zebrania

W trakcie zebrania będzie możliwość odebrania legitymacji członkoskich TPZW.

 

W imieniu Zarządu TPZW

PREZES

Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

Jarosław Stulczewski