Wielka Księga Rodzin Zduńskowolskich XIX wieku

Publikacje - opracowania » Wielka Księga Rodzin Zduńskowolskich XIX wieku

Wielka Księga
Rodzin Zduńskowolskich
XIX wieku

 

Z początkiem roku 2018 prezentujemy Państwu nasz nowy projekt jakim jest Wielka Księga Rodzin Zduńskowolskich XIX wieku. Praca, która powstaje od kilku lat dzięki wysiłkowi naszej działaczki Elżbiety Nejman, ma na celu upamiętnienie tych rodów, które pracowały dla miasta Zduńska Wola od początków jego istnienia lub wydały ludzi zasłużonych i niezwyczajnych. Minie niedługo 200 lat od uzyskania przez Zduńską Wolę praw miejskich, co się przekłada na osiem pokoleń mieszkańców, a nadchodzący jubileusz będzie dobrą okazją dla takiego właśnie uczczenia zamieszkujących go rodzin. Do przygotowania opracowania wykorzystano materiały archiwalne będące w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi i Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola oraz z prywatnych zbiorów. 

Rok 2025 jest doskonałą okazją na wydanie takiej niezwykłej pozycji, która znajdzie się w domu każdego rodzimego zduńskowolanina. Ale nasza księga nie może powstać bez współpracy zainteresowanych Rodzin, bo tylko ich członkowie mogą przybliżyć dzieje swoich przodków, opowieściami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, fotografiami, dokumentami.

Prosimy zatem o włączenie się w trwające prace i wsparcie nas swoją pomocą, cenne będą wszelkie uwagi i uzupełnienia. Wszelkie materiały można przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: tpzw.zdunskawola@o2.pl

Zachowanie pomięci o naszych przodkach i przekazywanie tej wiedzy następnym pokoleniom jest przecież naszym wspólnym obowiązkiem.