Wieś Czechy mają album wydany przez TPZW, 10.12.2020

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2020 » Wieś Czechy mają album wydany przez TPZW, 10.12.2020

Wieś Czechy koło Zduńskiej Woli posiadająca bogatą historię doczekała się kolejnego wydawnictwa. Tym razem jest to obszerny album zatytułowany Czechy na fotografii dawniej i dziś. To kolejna ciekawa pozycja Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, która jest efektem nawiązanej współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Czechach. Wczoraj odbyła się publiczna prezentacja albumu. Promocja odbyła się w formie online.

Niewiele w Polsce powstaje publikacji tego typu związanych z wsią, a raczej dotyczą one ośrodków miejskich. Sołectwo Czechy jest jedną z nielicznych miejscowości w kraju posiadającą album, a na pewno pierwszą w powiecie zduńskowolskim. Wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli w grudniu 2019 r. monografia wsi – Czechy Dzieje miejscowości odbiła się szerokim echem nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale również w regionie. Materiały ikonograficzne, które dostarczyli mieszkańcy Czechy do książki, a które z różnych przyczyn nie znalazły się w niej, pozwoliły na wydanie albumu.

Jest to pierwszy tego typu album wydany przez zduńskowolskie Towarzystwo, a organizacja w swoim 45-letnim dorobku posiada ponad 120 pozycji wydawniczych. Tylko w roku 2020 ukazały się 3 ich książki. Album jest czwartym wydawnictwem. Opracowywany był blisko rok. Znajdziemy w nim na 252 stronach ponad 330 różnych fotografii dawnych i współczesnych, ilustrujących na przestrzeni lat w sposób dosyć szczegółowy różne aspekty życia lokalnej społeczności. Powstał w głównej mierze dzięki mieszkańcom wsi Czechy, którzy udostępnili swoje rodzinne zdjęcia. Redaktorem albumu jest Jarosław Stulczewski, a w proces jego tworzenia zaangażowali się społecznicy Urszula Sakiewa i Włodzimierz Ignaczak. Opracowanie graficzne i projekt okładki wykonał artysta plastyk Paweł Duraj przy współpracy z sieradzkim fotografem i wydawcą Ryszardem Sierocińskim. Należy jednak podkreślić, że w jego powstanie było zaangażowanych znacznie więcej osób. Album wydany został przy wsparciu finansowym Województwa Łódzkiego.

Promocję wydawnictwa online można obejrzeć na YouTube: