Wieś Czechy mają swoją monografię, 15.12.2019

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2019 » Wieś Czechy mają swoją monografię, 15.12.2019

Czechy. Dzieje miejscowości” – taki tytuł nosi monografia wsi Czechy wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, której oficjalna prezentacja odbyła się 15 grudnia 2019 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechach. Na promocję dotarły tłumy mieszkańców. Nie zabrakło zaproszonych gości. Książka licząca blisko 400 stron autorstwa Jarosława Stulczewskiego i Elżbiety Nejman to efekt rocznych badań przy wydatnej współpracy z miejscowym środowiskiem społeczników skupionych wokół Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, a także sołtysa i rady sołeckiej.

W promocji publikacji wzięli udział m.in.: Dawid Mazurkiewicz – dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego, Wojciech Rychlik – wicestarosta zduńskowolski, Konrad Pokora – prezydent Zduńskiej Woli, Henryk Staniucha – wójt gminy Zduńska Wola, Janusz Sakiewa – przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola, prof. dr hab. Tadeusz Marszał – dyrektor Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, dr Damian Kasprzyk - adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Łodzi, dr inż. Andrzej Rychlik – z Instytut Informatyki Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Tomasz Polkowski – dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Czechy są pierwszą miejscowością w powiecie zduńskowolskim, a także nieliczną w województwie łódzkim, która doczekała się swojej monografii. Recenzentem książki był dr Damian Kasprzyk, a inicjatorem oprcowania i wydania publikacji była Urszula Sakiewa – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach, której należą się serdeczne podziękowania za bardzo ciepłą i owocną współpracę.

tekst J. Stulczewski

fot.: M. Kaczmarek/ A. Woźnicki