Wykaz wydawnictw

WYKAZ WYDAWNICTW
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI

1975
1. Maria Gołębianka-Żytomirska – malarstwo i poezja [folder], tekst Feliks Rajczak, TPZW, [Zduńska Wola] 1975.
2. Marcin Krawiec [folder], tekst Feliks Rajczak, ZNP, TPZW, [Zduńska Wola] 1975.
3. IX Doroczna Wystawa Prac Amatorów Plastyków [katalog], KMZW, TPZW, [Zduńska Wola] 1975.

 
1976
4. Janusz Teodor Dybowski [folder], tekst Feliks Rajczak, TPZW, Zduńska Wola 1976.
5. Zduńska Wola w grafice Sławomira Pokornowskiego [katalog], red. Feliks Rajczak, WKUM, TPZW, [Zduńska Wola 1976].
6. Stanisław Fuks. Zduńska Wola w fotografii [folder], WDK, TPZW, [Zduńska Wola] 1976.
7. Kapela podwórkowa ze Zduńskiej Woli [folder], WDK, TPZW, [Zduńska Wola] 1976.
8. Ekslibrys Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, wyk. Janina Sakowicz, TPZW, [Zduńska Wola 1976].
9. Zduńskowolskie prezentacje [folder], WKUM, TPZW, [Zduńska Wola] 1976.


1977
10. Dni Zduńskiej Woli 77” [broszura], TPZW, [Zduńska Wola] 1977, 15 s.
11. Dni Zduńskiej Woli 77. Program 17-25 września 1977 [folder], TPZW, [Zduńska Wola] 1977.
12. Feliks Rajczak. Dedykacje [folder], WKUM, TPZW, [Zduńska Wola] 1977.
13. AKF EMDEK Zduńska Wola [broszura], WDK, TPZW, Zduńska Wola 1977, 16 s.

1978
14. Recital skrzypcowy Józefa Rezlera 4-5-6 grudnia 1978 [program], STM im. C. Bazylika, WDK, TPZW, [Zduńska Wola] 1978.
15. Teresa Angerman. Nie okradamy siebie ze złamanej róży [folder], WKUM, TPZW, [Zduńska Wola] 1978.
16. Dwie pieśni o Zduńskiej Woli [broszura], TPZW, [Zduńska Wola] 1978.
17. Klub Amatora Plastyka [broszura], red. Feliks Rajczak, KMZW, TPZW, [Zduńska Wola 1978].

1979
18. Przemysław Staszewski, Zduńskowolskie linoryty [katalog], TPZW, [Zduńska Wola] 1979.
19. Anna Lenc. Odnaleźć rzeczywistość [folder], WKUM, TPZW, [Zduńska Wola] 1979.

1980
20. Kalendarium życia i twórczości Jerzego Szaniawskiego [folder], MBP, TPZW, Zduńska Wola 1980.
21. Wystawa eksponatów dla Muzeum Historii Miasta Zduńskiej Woli [folder], tekst Feliks Rajczak, TPZW, [Zduńska Wola] 1980.
22. Janusz Teodor Dybowski (1909-1977) [zaproszenie], WKUM, TPZW, [Zduńska Wola] 1980.
23. Stanisław Syrewicz [folder], TPZW, [Zduńska Wola] 1980.
24. Władysław Cichy. Pejzaże [folder], TPZW, [Zduńska Wola] 1980.
25. XXX Biesiada Sieradzka [folder], TPZW, WDK, [Zduńska Wola] 1980.
26. Marek Kubicki. Pejzaż w malarstwie [folder], WDK, TPZW, [Zduńska Wola] 1980.
27. Cztery piszące zduńskowolanki [zaproszenie], TPZW, Zduńska Wola 1980.
28. Zduńska Wola w malarstwie Kazimierza Kędzi [folder], TPZW, Zduńska Wola 1980.

1981
29. Herman Bertold (1885-1961). Malarstwo [folder], TPZW, WKUM, [Zduńska Wola] 1981.
30. Stefan Tomaszewski. Z obiektywem przez lata [folder], MDK, TPZW, [Zduńska Wola] 1981.
31. Stanisława Piasecka. Czas niedokonany [folder], MBP, TPZW, [Zduńska Wola] 1981
32. 20 lat Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli 1961-1981 [folder], MDK, TPZW, [Zduńska Wola] 1981.

1982
33. Obrazy i słowa, red. Feliks Rajczak, TPZW, [Zduńska Wola] 1982, 36 s.
34. Wiersze o Świętym ze Zduńskiej Woli, OPŚMMK, TPZW, Zduńska Wola 1982.
35. Zbigniew Woźniak [folder], TPZW, [Zduńska Wola] 1982.
36. Jerzy Knop. Malarstwo i rysunek [folder], WDK, TPZW, [Zduńska Wola] 1982.

1983
37. Stanisław Fuks, Zduńska Wola – miasto zielone dla dróg moich [katalog], red. Feliks Rajczak, TPZW, [Zduńska Wola] 1983.
38. Stanisław Klinger, Z dawnej Zduńskiej Woli [katalog], red. Feliks Rajczak, TPZW, [Zduńska Wola] 1983.
39. Muzeum Historii Miasta Zduńskiej Woli [folder], tekst Jan Kwiatkowski, TPZW, [Zduńska Wola] 1983.
40. Eugeniusz Iwanicki [folder], TPZW, [Zduńska Wola] 1983.
41. Zespoły artystyczne. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Zduńskiej Woli [katalog], red. Feliks Rajczak, WKUM, TPZW, Zduńska Wola 1983.
42. Zbigniew Szpakowski. Parapareza [folder], MBP, TPZW, [Zduńska Wola] 1983.
43. Wystawa filatelistyczna [broszura], PZF, TPZW, Zduńska Wola 1983, 8 s.
44. Start Resursa 1913-1983 [broszura], red. Jerzy Kozłowski, SDK, TPZW, Zduńska Wola 1983.
45. Widok Zduńskiej Woli z XIX w. Autor nieznany, olej, 42 X 67 cm [reprodukcja obrazu], TPZW, [Zduńska Wola] 1983.


1984
46. Jerzy Knop, Zduńskowolskie szkice [katalog], red. Feliks Rajczak, TPZW, [Zduńska Wola] 1984.
47. Ryszard Poradowski, Zduńska Wola i okolice, TPZW, [Zduńska Wola] 1984, 62 s. [mapa].
48. Feliks Rajczak, Fraszki fr-wolne, WKUM, TPZW, [Zduńska Wola] 1984, 64 s.
49. Tadeusz Olejnik, Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli 1878-1978. Zarys monograficzny, TPZW, ZOSP ZW, [Zduńska Wola] 1984, 86 s.
50. Andrzej Jędrzejewski. Może kogoś to zaboli że mnie właśnie w Zduńskiej Woli [folder], TPZW, [Zduńska Wola] 1984.
51. Dom Opieki Socjalnej pod wezwaniem św. Maksymiliana M. Kolbego w Zduńskiej Woli [folder trójjęzyczny polsko-niemiecko-angielski], KBDMK, TPZW, [Zduńska Wola] 1984.
52. Włodzimierz Scisłowski. Zduńskiej Woli łut swawoli [folder], TPZW, [Zduńska Wola] 1984.
53. Tadeusz Fangrat. Zduńska Wola fraszkobliwie [folder], TPZW, [Zduńska Wola] 1984.

1985
54. Józef Śmiałowski, Ruch oporu w Karsznicach, LZW-K, TPZW, [Zduńska Wola] 1985, 16 s.
55. Mojemu miastu – Zduńskiej Woli. Malarstwo. Bronisław Tomaszewski [katalog], red. Feliks Rajczak, TPZW, DK „Lokator”, [Zduńska Wola] 1985.
56. Wacław Klejmont. Ubezwłasnowolniony piecuch na etacie feniksa [folder], TPZW, [Zduńska Wola] 1985.
57. Zduńskowolska piosenka [broszura], red. Feliks Rajczak, TPZW, Zduńska Wola 1985.
58. Jerzy Chrzanowski. Krajami szkła [folder], WKUM, TPZW, [Zduńska Wola] 1985.
59. Ekslibrysy. Zbigniew Janeczek, MDK, TPZW, [Zduńska Wola] 1985.
60. Walentyna Anna Kubik, Chodź za mną, MDK, TPZW, [Zduńska Wola] 1985, 16 s.
61. Sławomir Leonard Wysocki. Zduńskowolskie pokpiwanki [folder], TZPW, WKUM, [Zduńska Wola] 1985.
62. Program Obchodów Dni Zduńskiej Woli 1985 [program], TPZW, [Zduńska Wola] 1985.
63. Zduńskowolscy rzeźbiarze [folder], TPZW, MDK, [Zduńska Wola] 1985.

1986
64. Wacław Pawlak, Miasto przy fabrycznym trakcie, TPZW, [Zduńska Wola] 1986, 16 s.
65. Rafał Orlewski, Zduńskowolanie – swawolnie, TPZW, [Zduńska Wola] 1986, 16 s.
66. Roman Gorzelski. Fraszki znad Pichny [folder], WKUM, TPZW, [Zduńska Wola] 1986.
67. Wystawa filatelistyczna „Nigdy więcej września, wojny ludobójstwa i faszyzmu!” [katalog], TPZW, [Zduńska Wola] 1986, 16 s.
68. Suplement do wystawy filatelistycznej „Nigdy więcej września, wojny ludobójstwa i faszyzmu” [katalog], TPZW, DK „Lokator”, Zduńska Wola 1986.
69. Pozostały nie tylko wspomnienia, TPZW, SWGiL, [Zduńska Wola] 1986, 64 s.
70. Pejzaż miasta Zduńskiej Woli [katalog], proj. graf. Franciszek Kubiak, KMPiK, TPZW, [Zduńska Wola] 1986.
71. Ogólnopolski Zlot Kolekcjonerów i Numizmatyków Spółdzielczości Mieszkaniowej [folder], TPZW, Zduńska Wola 1986.
72. Ryszard Poradowski, Fabryka Maszyn Włókienniczych Polmatex Wolma /1864-1984/, TPZW, FMW Polmatex-Wolma, [Zduńska Wola] 1986, b.n.

1987
73. Anna Lenc-Rabiega, Donikąd, TPZW, [Zduńska Wola] 1987, 18 s. 
74. Zbigniew Szpakowski, Jodła, TPZW, [Zduńsk Wola] 1987, 16 s.
75. Michał S. Dalecki, Zduńskowolski brulion literacki, TPZW, WKUM, [Zduńska Wola] 1987, 14 s.
76. Tadeusz Zawadowski, Fotoplastikon, TPZW, [Zduńska Wola] 1987, 16 s.
77. List do Michała Kuny. Feliks Rajczak [wydanie bibliofilskie], oprac. Marek Jędras, graf. Paweł Duraj, WDK, TPZW, [Sieradz] 1987, 5 s. 
78. Anna Andrych. Karjatyda [folder], TPZW, WKUM, [Zduńska Wola] 1987.

1988
79. Fraszki o Zduńskiej Woli, TPZW, [Zduńska Wola] 1988, 64 s.
80. Gałązka topoli. Wiersze o Zduńskiej Woli, red. Marek Jędras, TPZW, [Zduńska Wola] 1988, 64 s.
81. Filatelistyka w Zduńskiej Woli, red. Tadeusz Kościan, TPZW, Zduńska Wola 1988, 17 s.
82. Wystawa filatelistyczna. 35 lat Koła Miejskiego PZF w Zduńskiej Woli. Katalog, TPZW, Zduńska Wola 1988, 17 s.
83. Topolowe strofy. Z twórczości literackiej członków Klubu Literackiego „TOPOLA”, red. Tadeusz Zawadowski, WKUM, TPZW, [Zduńska Wola 1988], 28 s.
84. IX Wojewódzki Zlot Kolekcjonerów. Medale i odznaki miasta Zduńskiej Woli [broszura], red. Jerzy Kozłowski, PTAiN, TPZW, MHMZW, Zduńska Wola 1988, 14 s.
85. Kazimierz J. Węgrzyn, Feliksowi Rajczakowi. Tren I [teka], TPZW, WKUM, [Zduńska Wola 1988].


1989
86. Klub Amatora Plastyka, red. Natalia Marszałek, Tarcyzjusz Matusiak, WKiSUW, WKUM, TPZW, KMZW, [Zduńska Wola 1989], b.n. 
87. 10 Zlot Kolekcjonerów i Numizmatyków [broszura], PTAiN, TPZW, MHMZW, Zduńska Wola 1989, 8 s.
88. Ziemowit Skibiński, Oda do życia albo wiersze dla zmarłego [broszura], TPZW, [Zduńska Wola 1988].
 
1990
89. XI Wojewódzki Zlot Kolekcjonerów i Numizmatyków [broszura], tekst Jerzy Kozłowski, PTAiN, TPZW, [Zduńska Wola] 1990, b.n.
 
1992
90. V Fala. Pamięci Feliksa Rajczaka, red. Inga Iwasiow, Jacek Kazimierski, Tadeusz Zawadowski, WKUM, TPZW, Zduńska Wola 1992, 56 s.

 
1993
91. Józef Śmiałowski, Zakład Taboru Polskich Kolei Państwowych w Zduńskiej Woli-Karsznicach (1933-1993), TPZW, [Zduńska Wola] 1993, 168 s.
92. Tadeusz Kościan, Czterdziestolecie Miejskiego Koła PZF w Zduńskiej Woli 1953-1993, PZF, TPZW, Zduńska Wola 1993, 33 s.
93. II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajczaka, MDK, Klub „Topola”, TPZW, Zduńska Wola 1993, 48 s.
 
1994
94. Kacper Paczesny, Życie i działalność Ignacego Boernera, TPZW, Zduńska Wola 1994, 8 s.
95. I Ogólnopolski Konkurs Poetycki Dedykowany Świętemu Maksymilianowi Marii Kolbe. Pokłosie, UMZW, TPZW, Zduńśka Wola 1994, 92 s.
 
1995
96. Tadeusz Kościan, Kalendarium Zduńskiej Woli, TPZW, Zduńska Wola 1995, 80 s.
97. Jerzy Kozłowski, Zduńska Wola jaka była, PTN, TPZW, [Zduńska Wola 1995], 22 s.
98. Jerzy Kozłowski, Miastu potrzebni, TPZW, Zduńska Wola 1995, 50 s.
 
1996
99. Poczta i filatelistyka w Zduńskiej Woli, red. Tadeusz Kościan, PZF, UMZW, TPZW, Zduńska Wola 1996, 124 s.
100. Janusz Parada, Narodowa Demokracja w Zduńskiej Woli, TPZW, MHMZW, Zduńska Wola 1996, 32 s.
101. Jerzy Kozłowski, Bicyklem na Cyge, PTN, DK „Lokator”, TPZW, Zduńska Wola 1996, 33 s. 
102. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jerzego Szaniawskiego. Pokłosie, MBP, TPZW, 85 s.
103. Józef Śmiałowski, Zakład Taboru Polskich Kolei Państwowych w Zduńskiej Woli (Rok zał. 1933), wyd. II, TPZW, [Zgierz] 1996.

 
1997
104. Jerzy Kozłowski, Chłopcy A hoj!!!, KHZHP, TPZW, Zduńska Wola 1997, 88 s.
 
1998
105. Jerzy Kozłowski, Eugeniusz Kaleta, 25 lat działalności Sekcji Strzeleckiej i Modelarskiej Ligi Obrony Kraju Domu Kultury "Lokator" 1973-1998, DK „Lokator”, PTN, TPZW, MHMZW, Zduńska Wola 1998, 34 s.

1999
106. Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Ze Smutku, Nadziei i Chleba. Wystawa eksponatów z chleba 1864-1982, TPZW, [Zduńska Wola] 1999, 19 s.
 
2000
107. Józef Śmiałowski, Opis miasta Zduńskiej Woli z 1860 r., TPZW, Zduńska Wola 2000, 23 s.
 
2001
108. Bolesław Majdak, 200-lecie parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli i triduum modlitwy o beatyfikację ojca Maksymiliana Marii Kolbego, TPZW, Zduńska Wola 2001, 32 s.
 
2002
109. Przemysław Sowa, Komendanci ZWZ-AK w Obwodzie Sieradzkim, TPZW, Zduńska Wola 2002, 32 s.
 
2005
110. Marek Urbański, Archeologia powiatu zduńskowolskiego. Podstawowe wiadomości, TPZW, Zduńska Wola 2005, 40 s.
 
2007
111. 50 lat Zawodowego Pożarnictwa w Zduńskiej Woli, KPPSP, ZSO, MHMZW, TPZW, Zduńska Wola 2007, b.n.
 
2008
112. Helena Kozłowska-Dębicka, Zduńskowolskie wspomnienia, TPZW, Zduńska Wola 2008, 186 s.
113. Czesław Mirosław Szczepaniak, Biorą mnie wiersze za ręce biorą…, TPZW, MHMZW, Zduńska Wola 2008, 68 s.
 
2014
114. Konrad Banaś, Działalność przesiedleńczo-opiekuńczego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Zduńskiej Woli 1945-1950, TPZW, Łódź 2014, 138 s.
115. Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli. 40 lat w służbie miasta i jego mieszkańców [kalendarz ścienny na rok 2015], Centrum Pasaż, TPZW.

2015
116. Jarosław Stulczewski, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli 1975-2015. Zarys monograficzny, TPZW, Zduńska Wola 2015, 104 s.

2016
117. Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli dla nekropolii rzymskokatolickiej oraz ewangelicko-augsburskiej. V Kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków Zduńska Wola [folder], tekst Jarosław Stulczewski, TPZW, [Zduńska Wola] 2016.

2017
118. „Moje obrazy” Eugenia Trzcińska [katalog], TPZW, MDK, [Zduńska Wola] 2017.
119. Jarosław Stulczewski, Damian Lewiński, Dzieje zawodowego pożarnictwa w Zduńskiej Woli 1957-2017, TPZW, Zduńska Wola 2017, 86 s.
120. Jarosław Stulczewski, Stanisław Fuks (1922-1984). Biografia pioniera polskiej archiwistyki filmowej, TPZW, Zduńska Wola 2017, 208 s. 

2018
121. Mariusz Budkiewicz, Kapłani parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli, TPZW, Zduńska Wola 2018, 138 s.
122. Dawid Mazurkiewicz, Miasto Zduńska Wola w Polsce Odrodzonej 1918-1939 - z dziejów samorządu, TPZW, Zduńska Wola 2018, 104 s.
123. Społeczeństwo i dzieje ziem powiatu zduńskowolskiego w walce o niepodległość, pod red. Jarosława Stulczewskiego, TPZW, Zduńska Wola 2018, 280 s.

2019
124. Mariusza Budkiewicza, Dzieje pielgrzymowania zduńskowolan na Jasną Górę. Przewodnik historyczny, TPZW, Zduńska Wola 2019, 138 s.
125. Mariusza Budkiewicza, Maksymilian M. Kolbe. Męczennik ze Zduńskiej Woli, TPZW, Zduńska Wola 2019, 260 s.
126. Jarosław Stulczewski, Elżbieta Nejman, Czechy. Dzieje miejscowości, TPZW, Zduńska Wola 2019, 380 s.

2020
127. Ryszard Kowalczyk. Wystawa malarstwa [folder], TPZW, MDK, [Zduńska Wola 2020].
128. Między wiarą a tożsamością. Protestanci na ziemiach Polski centralnej, pod red. Jarosława Stulczewskiego, TPZW, Zduńska Wola 2020, 204 s.
129. Ewa Pohl, Remigiusz Neumann, 150 lat baptyzmu w Zduńskiej Woli 1870-2020, TPZW, Zduńska Wola 2020, 124 s.
130. Mariusz Budkiewicz, Szlakiem miejsc świętych. Dekanat zduńskowolski w 100-lecie narodzin św. Jana Pawła II, TPZW, Zduńśka Wola 2020, 216 s.
131. Czechy na fotografii dawniej i dziś, pod red. Jarosława Stulczewskiego, TPZW, Zduńska Wola 2020, 252 s.

2021
132. Mariusz Budkiewicz, Maksymilian M. Kolbe. Męczennik ze Zduńskiej Woli, wyd. II, TPZW, Zduńska Wola 2021, 384 s.

2022
133. Przemysław Gołembowski, Z radiem przez świat. Zbiór wspomnień podróżnika i krótkofalowca, TPZW, Zduńska Wola 2022, 432 s.
134. Jarosław Stulczewski, Ochotnicza Straż Pożarna w Zapolicach 1921-2021. Zarys monograficzny, TPZW, Zduńska Wola 2022, 92 s.
135. Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli dla nekropolii rzymskokatolickiej oraz ewangelicko-augsburskiej. X kwesta na rzecz renowacji nagrobków na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli [folder], tekst Jarosław Stulczewski, TPZW, [Zduńska Wola] 2022.

2023
136. Juliusz Madaliński, Magistrala z perłą w tle. Karsznice na łamach prasy w latach 1930-1939, TPZW, Zduńska Wola 2023, 96 s.
137. Monografia Gminy Zduńska Wola. Od rozbiorów do współczesności, pod red. Jarosława Stulczewskiego, Zdzisława Włodarczyka, TPZW, Zduńska Wola 2023, 772 s.
138. 
Audycja żałobna na pogrzeb ministra Ignacego Boernera, nadana w Warszawie dn. 15 kwietnia 1933 o godz. 12.10 transmitowana przez wszystkie polskie rozgłośnie radjowe [reprint druku], TPZW, Zduńska Wola 2023, 16 s.

 

 

Wykaz skrótów

DK „Lokator” – Dom Kultury „Lokator” w Zduńskiej Woli, KBDMK - Komitet Budowy Domu Maksymiliana Kolbego w Zduńskiej Woli, KMZW - Klub Międzyspółdzielnany w Zduńskiej Woli, KMPiK – Klub Międzynarodowej Prasy i Książki w Zduńskiej Woli, KHZHP – Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Zduńskiej Woli, KPPSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, LZW-K – Lokomotywownia w Zduńskiej Woli-Karsznicach, MBP – Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli, MDK – Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, MHMZW – Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, OPŚMMK – Ośrodek Pamięci św. Maksymiliana M. Kolbego w Zduńskiej Woli, PTAiN – Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne Koło w Zduńskiej Woli, PTN – Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Koło w Zduńskiej Woli, PZF – Polski Związek Filatelistów Koło w Zduńskiej Woli, SDK - Spółdzielczy Dom Kultury w Zduńskiej Woli, STM – Sieradzkie Towarzystwo Muzyczne, SWGiL – Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, TPZW – Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, UMZW – Urząd Miasta Zduńskiej Woli, WDK – Wojewódzki Dom Kultury w Sieradzu, WKUM – Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Zduńśkiej Woli, WKiSUW – Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu, ZOSP ZW – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Wojewódzki w Sieradzu zs. w Zduńskiej Woli, ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego w Zduńskiej Woli, ZSO – Zduńskowolskie Stowarzyszenie Oświatowe