Wystawa "Twarze" stanu wojennego [relacja], 13.12.2016

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2016 » Wystawa "Twarze" stanu wojennego [relacja], 13.12.2016

      W 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli wraz Miejskim Domem Kultury zaprosiło mieszkańców miasta do Zduńskowolskiego Centrum Integracji „Ratusz” na wernisaż wystawy fotograficznej, autorstwa Tomasza Misiaka - fotoreportera wydarzeń historycznych Zduńskiej Woli. Oprócz wydarzeń z tamtego okresu, wystawa przypomina przede wszystkim ludzi, którzy wówczas rządzili miastem. Zdjęcia pochodzą z 1982 r. Pokazują lokalnych aparatczyków partyjnych, którzy wówczas rządzili miastem. Szczególny akcent położony jest na komisarzy wojskowych, którzy mieli wtedy nieograniczoną władzę.          
  Wystawę przybliżającą wydarzenia z tamtych lat można oglądać do 12 stycznia 2017 r.
      Szczególnym gościem wystawy był Jan Brzozowski – działacz niepodległościowy, więzień polityczny Polski „Ludowej”, najstarszy internowany 13 grudnia 1981 r. mieszkaniec Zduńskiej Woli. 

fot. MDK