Zebranie członkowskie TPZW, 21.02.2018

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2018 » Zebranie członkowskie TPZW, 21.02.2018

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli zaprasza serdecznie wszystkich członków stowarzyszenia na zebranie, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2017 r. (środa) o godz. 18.00 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli przy ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiej Woli.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Informacja o działalności TPZW w roku 2018
3. Ustalenie terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TPZW
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie zebrania

Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich: Bank Pekao SA I O. w Zduńskiej Woli: 93 1240 3305 1111 0000 2937 1419. 

W imieniu Zarządu TPZW

PREZES
Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

Jarosław Stulczewski